Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40500-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40500-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40500-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40500-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40500-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (525 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40500-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. ) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. [. . . ] Controleer of servies en bestek zodanig zijn opgesteld, dat de sproeiar- Gebruik wegens de vonkontstoring de programmaschakelaar altijd alleen als de afwasautomaat uitgeschakeld is. Tijdens het programma draait de programmaschakelaar mee en geeft steeds de betreffende stand van het programma aan. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Storing De afvoerpomp van de afwasautomaat loopt voortdurend - ook bij uitgeschakeld apparaat. Als servies direct moet worden afgewassen, bij apparaten Bij modellen met starttijd- met multidisplay de startkeuze: tijd op 0 uur instellen. Roestvlekken zijn een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van pannen, bestek enz. ­ Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. ­ De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of verkeerd in de machine geplaatst. ­ U hebt geen goed reinigingsmiddel gebruikt of te weinig gedoseerd. ­ Bij kalkaanslag op het servies: het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsinstallatie is verkeerd ingesteld. 0 MPa) Gegevens over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje aan de rechter binnenrand van de deur. ; Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. De test volgens EN 60704 moet bij volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. De tests volgens EN 50242 moeten met vol zoutreservoir van de waterontharder, met vol voorraadreservoir voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Dienbestek, elke tweede plek vrijlaten 20 g (type B) 4 (type III) De afwasautomaat moet stabiel en waterpas op een vlakke vloer worden opgesteld. Schroefvoeten met de schroefsleutel uitdraaien om oneffenheden in de vloer te compenseren en de hoogte van het apparaat aan andere meubelen aan te passen : ­ met een schroevendraaier Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen en het snoer niet geknikt of platgedrukt worden. Als de afwasautomaat direct naast een gas- of kolenfornuis wordt opgesteld, moet tussen fornuis en afwasautomaat een warmte-isolerende, niet brandbare plaat vlak tegen de bovenkant van het werkblad (diepte 57, 5 cm) worden aangebracht. Deze plaat moet aan de kant van het fornuis van aluminiumfolie voorzien zijn. Als de afwasautomaat onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet het originele bovenblad van het apparaat als volgt worden verwijderd: ­ Schroeven (1) uit de hoekstukken aan de achterzijde draaien. 1 cm naar achteren schuiven (2), aan de voorkant iets optillen (3) en wegnemen. ­ Op de in de afbeelding aangegeven plaats (4) van het bevestigingsnokje van het bovenblad drukken en het nokje schuin naar achteren uittrekken (5). De afwasautomaat moet bovendien vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd worden. [. . . ] B) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. C) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40500-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40500-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag