Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (516 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 40350 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] De programmakiezer op het gewenste programma draaien (zie "Programmatabel"'. Tijdens het programma draait de programmaschakelaar mee en geeft steeds de betreffende stand van het programma aan. Als een programma wordt gestart terwijl de waterkraan gesloten is, programmakiezer op stand I draaien, waterkraan opendraaien en programma opnieuw starten. 1 Programma wijzigen/onderbreken 3 Wijzig of onderbreek een lopend programma alleen, als dat beslist noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Daardoor kan water in de kuip terechtkomen en kan eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking treden. Bedrijfsindicatielampje gaat uit, programma stopt. 1 Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Machinedeur openen en controleren of er nog reinigingsmiddel in het reservoir zit. Programmaschakelaar rechtsom op A , B of C draaien (zie "Programmatabel"). De programmakiezer op het gewenste programma draaien (zie "Programmatabel"). 21 Gebruiksaanwijzing Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Het programma loopt verder. 1 Afwasautomaat uitschakelen Als het programma beëindigd is: 0 1. Bedrijfsindicatielampje gaat uit. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 22 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 7. [. . . ] DUUR VAN DE WAARBORG a) EEN JAAR op de onderdelen van het toestel, behalve 1) waterverwarmers ­ Kuip: akkumulatieverwarmers van 50 tot 500 l: 5 jaar; gemengde waterverwarmers: 3 jaar; waterverwarmers 5 tot 10 l, doorstroomverwarmers, doorstroomverwarmers met reservoir, met versnelde opwarming, 600, 1000 l en warmtepompen: 1 jaar. 2) Veiligheidsgroep: 3 jaar b) EEN JAAR op het arbeidsloon; c) EEN JAAR op de verplaatsing van de technicus; behalve voor: kleine toestellen en aanvullende verwarming: deze moeten bij de leverancier binnengebracht worden ten laste van de koper. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG a) De waarborg is slechts geldig voor de eerste gebruiker, en inzoverre deze het toestel als goede huisvader en in normale omstandigheden gebruikt; b) De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van de stukken en onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en it met uitsluiting van elke schadevergoeding; c) He nakomen door de leverancier van de verpflichtigen die voortvloeien uit de waarborg kan geen aanleiding geven tot verlenging of hernieuwing van de oorspronkelijke waarborgtermijn. UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN Vermits het toestel bij de levering in goede werkingstaat werd bevonden, DEKT DE WAARBORG NIET: de niet bij de levering vastgestelde krassen, afdrukken of vlekken op de bekleding van het toestel / de verlichtings- en controlelampen / de motorborstels / de breekbare toebehoren, met uitzondering van de materiaalfouten die als dusdanig door onze technische diensten erkend worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40350I-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag