Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40310-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40310-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40310-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40310-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40310-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (572 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV40310-W (619 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40310-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 40310 Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Stekker in het stopcontact steken. Zekering in de huisinstallatie Zekering vervangen. Als servies direct moet worden afgewassen, bij apparaten Bij modellen met starttijd- met multidisplay de startkeuze: tijd op 0 uur instellen. Roestvlekken zijn een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van pannen, bestek enz. ). Alleen geschikt bestek en servies afwassen. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Deksel van het zoutreservoir stevig vastdraaien. Fluitend geluid bij het afwassen. Ander merk reinigingsmiddel gebruiken. 25 Gebruiksaanwijzing . . . het afwasresultaat niet bevredigend is. Het servies wordt niet schoon. ­ Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. ­ De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of verkeerd in de machine geplaatst. ­ U hebt geen goed reinigingsmiddel gebruikt of te weinig gedoseerd. ­ Bij kalkaanslag op het servies: het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsinstallatie is verkeerd ingesteld. Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of blauwachtige aanslag te zien. Neem contact op met de fabrikant van het reinigingsmiddel. 26 Gebruiksaanwijzing Technische gegevens capaciteit: toelaatbare waterdruk: elektrische aansluiting: 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0. 1-1. 0 MPa) Gegevens over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje aan de rechter binnenrand van de deur. Afwasautomaten: vrijstaande toestellen afmetingen: max. gewicht: 850 x 600 x 600 (h x b x d in mm) 54 kg Geïntegreerde en onderbouwtoestellen afmetingen: max. gewicht: 820 ­ 880 x 596 x 570 (h x b x d in mm) 50 kg Volledig geïntegreerde toestellen afmetingen: max. gewicht: 820 ­ 880 x 596 x 546 - 550 (h x b x d in mm) 50 kg ; Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 ­ laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 (incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG) ­ EMC-richtlijn 27 Gebruiksaanwijzing Aanwijzingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet bij volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. De tests volgens EN 50242 moeten met vol zoutreservoir van de waterontharder, met vol voorraadreservoir voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Volle belading: 12 standaardcouverts incl. dienbestek Dosering reinigingsmiddel: 5 g + 25 g (type B) Halve belading: 6 standaardcouverts incl. dienbestek, elke tweede plek vrijlaten 20 g (type B) 4 (type III) Glansmiddelinstelling: 4 (type III) Beladingsvoorbeelden: bovenste korf onderste korf met bestekkorf bestekkorf 28 Opstel- en aansluitaanwijzing OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING LOpstellen van de afwasautomaat · De afwasautomaat moet stabiel en waterpas op een vlakke vloer worden opgesteld. · Schroefvoeten met de schroefsleutel uitdraaien om oneffenheden in de vloer te compenseren en de hoogte van het apparaat aan andere meubelen aan te passen : ­ met een schroevendraaier · Bij onderbouw-afwasautomaten moeten de voeten met een schroevendraaier vooraan aan het toestel afgesteld worden. · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen en het snoer niet geknikt of platgedrukt worden. Onderbouw-afwasautomaten (zie meegeleverde montage-aanwijzing) Vrijstaande apparaten 1 · kunnen zonder extra bevestiging worden opgesteld. Als de afwasautomaat direct naast een gas- of kolenfornuis wordt opgesteld, moet tussen fornuis en afwasautomaat een warmte-isolerende, niet brandbare plaat vlak tegen de bovenkant van het werkblad (diepte 57, 5 cm) worden aangebracht. Deze plaat moet aan de kant van het fornuis van aluminiumfolie voorzien zijn. 29 Opstel- en aansluitaanwijzing · Als de afwasautomaat onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet het originele bovenblad van het apparaat als volgt worden verwijderd: ­ Schroeven (1) uit de hoekstukken aan de achterzijde draaien. 1 cm naar achteren schuiven (2), aan de voorkant iets optillen (3) en wegnemen. [. . . ] Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40310-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40310-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag