Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3057 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE (3230 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om een betere reiniging van het servies te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een afwasprogramma het toerental van de motor en de sproeidruk gevarieerd. Daarom varieert tevens het geluidsniveau van het lopende afwasprogramma. 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op. Gebruik volgens de voorschriften · De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan. [. . . ] De LED-indicatie van het gekozen programma en de indicatie naast het aantal uren branden. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het programma automatisch. Starttijdkeuze wijzigen: Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u door het indrukken van de toets starttijdkeuze de instelling nog wijzigen: Starttijdkeuze wissen: Druk de toets Starttijdkeuze net zo vaak in tot er geen enkele van de drie urenindicaties meer brandt. Afwasprogramma wijzigen Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u het nog wijzigen: eerst het afwasprogramma onderbreken, vervolgens een nieuwe starttijdkeuze instellen en als laatste een nieuw afwasprogramma kiezen. Afwasautomaat uitschakelen Schakel de afwasautomaat pas uit wanneer in de indicatie van het programmaverloop de indicatie voor het programma-einde brandt. Daardoor ontstaat er tevens een beter droogresultaat. 1 22 Machine leeghalen 3 Het is normaal dat de binnendeur en het vakje voor afwasmiddel vochtig zijn. Daardoor voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op servies in de onderste korf druppelt. Onderhoud en reiniging 1 Geen meubelreinigingsmiddel of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen. · De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen. Reiniging van de zeven 3 De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B). Grove/fijne zeef (1/2) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (3) trekken. Platte zeef (4) uit de bodem van de afwasautomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. 26 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen. Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan worden. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen. 2 1 Technische gegevens Capaciteit: Toegestane waterdruk: Elektrische aansluiting: 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) Gegevens omtrent de elektrische aansluiting staan op het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat. Afwasautomaat: vrijstaande apparaten Afmetingen: Max. gewicht: 850 x 598 x 598 (H x B x D in mm) 54 kg 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn 27 Aanwijzingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet bij een volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. De testen volgens EN 50242 moeten met een volledig gevuld zoutvakje van de waterontharder, met een volledig gevuld vakje voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Volle belading: 12 standaardcouverts incl. dienbestek Dosering van het afwasmiddel: Instelling van het glansmiddel: Bovenste korf *) 5 g + 25 g (type B) 4 (type III) Halve belading: 6 standaardcouverts incl dienbestek, steeds de 2e plaats vrijlaten 20 g (type B) 4 (type III) Inruimvoorbeelden: *) Verplaats het rek voor kopjes zo nodig van rechts naar links. Let er daarbij op dat u het rek op dezelfde hoogte inhangt! 28 Onderste korf met bestekkorf Bestekkorf 29 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · De afwasautomaat alleen staand transporteren omdat anders zout water uit de machine kan lopen. · Voor de ingebruikname de afwasautomaat op transportschade controleren. [. . . ] Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV4020-WUE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag