Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (661 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV40 (778 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 40 Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". [. . . ] Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasautomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en door het zo ver mogelijk rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als tijdens het gebruik een van de volgende foutcodes in de multidisplay wordt aangegeven: ­ Foutcode Å 10 (problemen met de watertoevoer), ­ Foutcode Å 20 (problemen met de waterafvoer), kijk dan in de onderstaande tabel. Druk nadat de storing is opgelost op de toets van het begonnen afwasprogramma. Bij andere foutcodes ("Å " gevolgd door een getal): ­ Afwasprogramma onderbreken. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de service-afdeling en noem de foutcode. 23 Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is defect. Zeef (indien aanwezig) in de slangkoppeling aan de kraan is verstopt. Oplossing Controleer de kraan, indien nodig laten repareren. Druk op de toets van het gestarte afwasprogramma; onderbreek vervolgens het programma (zie hoofdstuk: Afwasprogramma starten); reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven). Programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert: de multidisplay geeft de foutcode Å 10 aan: (Problemen met de water- De zeven in de kuipbodem toevoer) zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet De ligging van de slang congoed. van het gekozen afwasprogramma knippert, de multidisplay geeft de Waterafvoerslang foutcode Å 20 aan: ligt niet goed. (Problemen met de waterafvoer) De multidisplay geeft de foutcode Å 30 aan: De sifon reinigen. De ligging van de afvoerslang controleren. Draai eerst de kraan dicht, Het beveiligingssysteem teschakel vervolgens het apgen wateroverlast is in werparaat uit en neem contact king getreden. Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen. Het programma start niet. 24 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren (roestdelen Alleen daarvoor geschikt afkomstig uit de waterleibestek en servies in de afding, van pannen, bestek, wasautomaat reinigen. Verwijder dergelijke vlekken met gangbare reinigingsmiddelen voor edelstaal. Een ander merk afwasmiddel gebruiken. Fluitend geluid tijdens het Het fluiten geeft geen reafwassen. den tot zorgen. Als het afwasresultaat niet bevredigend is Het servies wordt niet schoon. · Het servies was zo geplaatst dat het water niet alle delen heeft bereikt. · De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of op onjuiste wijze geplaatst. · Er is geen merkproduct afwasmiddel gebruikt of er is te weinig gedoseerd. · Bij kalkafzetting op het servies: het voorraadvakje voor het zout is leeg of de wateronthardingsinstallatie is onjuist ingesteld. Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie · Neem contact op met de service-afdeling van de afwasmiddelfabrikant. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag