Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (499 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B (501 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 3430 I Geschirrspülautomat Lave-vaisselle Afwasmachine Gebrauchsanweisung Instructions d'emploi Gebruiksaanwijzing Inhoud Veiligheidsnormen Afdanken Weggooien van de verpakking Afdanken van uw oude apparaat Belangrijke tips Tips om op zuinige wijze en milieuvriendelijk af te wassen Beschrijving van het apparaat Binnenkant van het apparaat Het gebruik Het bedieningspaneel Programma-overzicht Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt Waterontharder Vullen van het zoutvat Gebruik van glansmiddel Dosering Het afwasmiddel Beladen van de korven Gebruik van de onderste korf Bestekkorf Gebruik van de bovenste korf Zo gaat u te werk Onderhoud Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine Het reinigen van de zeven Storingen Klantenservice Technische gegevens Installatie Plaatsing Watertoevoer Waterafvoer Beveiligingen tegen wateroverlast Elektrische aansluiting 69 71 71 71 72 72 74 74 75 75 76 78 78 80 82 83 84 86 86 87 88 89 91 91 91 93 95 96 97 97 98 99 100 101 68 Veiligheidsnormen De veiligheidsnormen van AEG huishoudelijke apparaten voldoen aan de algemene technische constructievoorschriften en aan de wet ter voorkoming van ongevallen bij het gebruik van elektrische toestellen. De fabrikant is echter van mening dat het nuttig kan zijn de klant op de volgende veiligheidsnormen te wijzen; Gebruik uw afwasmachine alleen voor die functies waarvoor zij ontworpen is q Gebruik uw afwasmachine alleen voor het afwassen van huishoudelijk serviesgoed. Indien uw apparaat op de verkeerde wijze gebruikt wordt of voor een ander doel dan waarvoor zij ontworpen is, dan is de fabrikant niet aansprakelijk voor eventuele beschadigengen. Om veiligheidsredenen dient u op geen enkele wijze aan uw apparaat wijzigingen of veranderingen aan te brengen. q Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt: q Controleer of het apparaat gedurende het transport geen schade heeft opgelopen. [. . . ] Aan de binnenkant van de houder staan twee doseringen aangegeven: -MIN= 15 ml -MAX= 30 ml DE12 De hoeveelheid is afhankelijk van de aard en de bevuiling van het serviesgoed. In het programma-overzicht geven wij u enkele adviezen voor de hoeveelheid in grammen. Nadat u de afwasmiddelhouder gevuld heeft, doet u het klepje weer dicht. Voor een programma met voorspoelen dient u naast het afwasmiddel in de houder ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel op het klepje te strooien. 84 DE11 M M IN AX D Het klepje zal, tijdens het in werking zijn, automatisch en op het juiste moment openen. Na de afwas staat het klepje dus open, klaar voor een volgende keer vakje vullen. Daar was- en afwasmiddelen regelmatig veranderen, adviseren wij ook te lezen wat de fabrikant van het afwasmiddel op z'n verpakking schrift. Te weinig doseren veroorzaakt een slecht afwasresultaat. Te veel doseren brengt geen beter resultaat, is slechts een onnodige verspilling en een extra belasting voor het milieu. Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen In laag-alkalische compacte afwasmiddelen zijn de milieu-onvriendelijke bestanddelen vervangen door natuurlijke enzymen. Bij gebruik van deze compacte middelen raden wij u aan zout in het zoutvat te doen, ook als de waterhardheid beneden 4°dH (7°TH) ligt. Dat voorkomt kalkafzetting op het servies en op de kuip. 85 Beladen van de korven Trek de korven naar buiten om ze te beladen. Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen. Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale reiniging. Was in de machine geen kleine voorwerpen af die makkelijk door de korf kunnen vallen. Gebruik van de onderste korf In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter), schalen en bestek kwijt. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf en er op toezien dat de bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden. UI28 IEC 436 / DIN 44990 UI32 86 Bestekkorf Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen gevaarlijk zijn. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. In het betreffende vak, aan weerskanten van de korf, legt u lepels, dessertlepels, messen en ander kleinbestek. UI08 87 Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden. US21 IEC 436 / DIN 44990 US20 Belangrijk Let u er vooral op dat de trechter, in het midden van de korf, niet afgedekt wordt. US16 US16 Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk "Onderhoud") 2. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn (zie het betreffende hoofdstuk) 3. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. Vullen van afwasmiddelhouder Strooi of giet afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder. 6. [. . . ] Om de mogelijkheden om in de keuken water te tappen niet te beperken, adviseren wij u een extra waterkraan te installeren. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan bouwt u aan de aanwezige kraan een aftakking. Als de overdruk lager dan 1 bar is, dient u onze afdeling Klantenservice te raadplegen. Bij meer dan 8 bar overdruk moet een reduceerventiel worden geïnstalleerd (bij uw vakhandelaar te verkrijgen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV3430I-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag