Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3420W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3420W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV3420W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3420W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV3420W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (955 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV3420W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Afwasprogramma veranderen Wilt u binnen de eerste 3 seconden na de programmakeuze het afwasprogramma veranderen, druk dan kort de toets van het nieuwe afwasprogramma in. Wilt u op een later tijdstip het afwasprogramma veranderen, ga dan als volgt te werk: 0 1. Na enkele seconden licht alleen nog maar de indicatie van het nieuwe afwasprogramma op. Het nieuw gekozen afwasprogramma start. 3 28 Gebruiksaanwijzing Afwasprogramma onderbreken door het openen van de machinedeur Tijdens het openen van de deur kan hete stoom ontsnappen. Het afwasprogramma gaat verder. 1 Afwasprogramma afbreken (RESET) 0 1. Druk de functietoetsen 1 en 2 gelijktijdig in en houd ze ingedrukt. De programma-indicatie van het lopende afwasprogramma knippert enkele seconden en gaat dan uit. Het afwasprogramma is afgebroken. 3 Door het uitschakelen van de afwasautomaat wordt het gekozen programma alleen maar onderbroken, niet afgebroken. Na het weer inschakelen gaat het afwasprogramma door. Starttijd instellen of wijzigen Met de starttijdkeuze kunt u bepalen, wanneer een programma binnen de volgende 19 uur dient te starten. De toets starttijdkeuze b zo vaak indrukken, totdat op het multidisplay het aantal uren knippert, waarna het programma beginnen moet. Op het multidisplay knippert kort de tijdsduur van het geselecteerde programma en vervolgens weer de gekozen starttijd. Zodra het aantal uren permanent oplicht, is de starttijdinstelling geactiveerd. Breek aansluitend het programma af met RESET (zie hoofdstuk: Afwasprogramma starten); reinig de zeven (zie hoofdstuk Zeven reinigen). Ligging van de slang controleren. Zeven in de bodem van de spoelruimte zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. De programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert, het multidisplay toont storingscode Å 20. De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Kraan sluiten en servicedienst waarschuwen. 33 Gebruiksaanwijzing Na het verhelpen van de storing Å 10 of Å 20 de toets van het begonnen afwasprogramma indrukken. Wordt de storing weer getoond, waarschuw dan de servicedienst. 3 Waarschuw bij alle andere getoonde storingen de servicedienst en geef de storingscode door. (zie hoofdstuk: Servicedienst) . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De machinedeur is niet goed Deur sluiten. Stekker in het stopcontact steken. Het programma begint Zekering in de huisinstallatie niet. Bij modellen met starttijdAls het servies direct moet keuze: worden afgewassen, starttijd U hebt een starttijd gekozen. Roestvlekken zijn een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van pannen, bestek enz. ). Alleen geschikt bestek en servies afwassen. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Deksel van het zoutreservoir stevig vastdraaien. Fluitend geluid bij het afwassen. Ander merk reinigingsmiddel gebruiken. . . . het afwasresultaat niet bevredigend is. Het servies wordt niet schoon. ­ Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 48 Garantiebepalingen 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV3420W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV3420W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag