Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV325I-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV325I-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (618 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV325I-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Programma begint. 21 Gebruiksaanwijzing Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Het programma loopt verder. 1 Afwasautomaat uitschakelen Als het programma beëindigd is: 0 1. Programmakiezer op stand I draaien. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 22 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. dienbestek, elke tweede plek vrijlaten 20 g (type B) 4 (type III) Glansmiddelinstelling: 4 (type III) Beladingsvoorbeelden: bovenste korf onderste korf met bestekkorf bestekkorf 27 Opstel- en aansluitaanwijzing OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING LOpstellen van de afwasautomaat · De afwasautomaat moet stabiel en waterpas op een vlakke vloer worden opgesteld. · Schroefvoeten met de schroefsleutel uitdraaien om oneffenheden in de vloer te compenseren en de hoogte van het apparaat aan andere meubelen aan te passen : ­ met een schroevendraaier · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen en het snoer niet geknikt of platgedrukt worden. Vrijstaande apparaten 1 · kunnen zonder extra bevestiging worden opgesteld. Als de afwasautomaat direct naast een gas- of kolenfornuis wordt opgesteld, moet tussen fornuis en afwasautomaat een warmte-isolerende, niet brandbare plaat vlak tegen de bovenkant van het werkblad (diepte 57, 5 cm) worden aangebracht. Deze plaat moet aan de kant van het fornuis van aluminiumfolie voorzien zijn. 28 Opstel- en aansluitaanwijzing · Als de afwasautomaat onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet het originele bovenblad van het apparaat als volgt worden verwijderd: ­ Schroeven (1) uit de hoekstukken aan de achterzijde draaien. 1 cm naar achteren schuiven (2), aan de voorkant iets optillen (3) en wegnemen. ­ Op de in de afbeelding aangegeven plaats (4) van het bevestigingsnokje van het bovenblad drukken en het nokje schuin naar achteren uittrekken (5). 4 5 · De afwasautomaat moet bovendien vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd worden. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste kiepveiligheid gewaarborgd is. 1 Als de afwasautomaat later weer als vrijstaand apparaat wordt gebruikt, moet het originele bovenblad van het apparaat weer worden aangebracht. De sokkel van vrijstaande apparaten is niet verstelbaar. 3 29 Opstel- en aansluitaanwijzing Aansluiten van de afwasautomaat Wateraansluiting De machine is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die verhinderen dat spoelwater in het drinkwaternet kan terugstromen en voldoen aan de betreffende watertechnische veiligheidsvoorschriften. · De afwasautomaat kan aan koud water en aan warm water tot max. · De afwasautomaat mag niet aan open heetwatertoestellen en doorstroomtoestellen worden aangesloten. Toelaatbare waterdruk Minimaal toelaatbare waterdruk: 1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa) Maximaal toelaatbare waterdruk: 10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa) Als de waterdruk lager dan 1 bar is, dient u uw installateur te raadplegen. Bij meer dan 10 bar waterdruk moet een reduceerventiel worden geïnstalleerd (verkrijgbaar bij de vakhandel) Toevoerslang aansluiten 1 0 De toevoerslang mag bij het aansluiten niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. [. . . ] Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 37 Garantiebepalingen Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV325I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV325I-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag