Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV325I-D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV325I-D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (618 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV325I-D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met de AEG fabrieksservice. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Programmakiezer op het gewenste programma draaien (zie "Programmatabel"). Programma begint. 21 Gebruiksaanwijzing Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Het programma loopt verder. 1 Afwasautomaat uitschakelen Als het programma beëindigd is: 0 1. Programmakiezer op stand I draaien. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Servies droogt sneller, als u na beëindiging van het programma de deur even helemaal opent en dan op een kiertje laat staan. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 22 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Bij onderbouw- en geïntegreerde modellen kunnen de achterste toestelvoeten m. b. v. een schroevendraaier aan de voorzijde van het toestel worden versteld. · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat ze niet geknikt of platgedrukt worden. · De afwasautomaat moet bovendien vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd worden. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste kiepveiligheid gewaarborgd is. · Afhankelijk van de bouwvorm moeten de afwasautomaten als volgt worden opgesteld: Geïntegreerde toestellen (zie meegeleverd montagesjabloon) 3 De toesteldeur kan worden voorzien van een decorplaat met de volgende afmetingen: breedte: 591 ­ 594 mm dikte: hoogte: 16 ­ 24 mm max. 600 mm ­ nishoogte ­ sokkelhoogte afhankelijk ­ aanpassing aan keukenmeubelen naast de afwasautomaat van gewicht: max. 7, 5 kg 1 Als de decorplaat langer dan 600 mm is, kan de toesteldeur niet geheel geopend worden (de decorplaat stoot tegen de sokkel). In dat geval moet de sokkel uitgezaagd worden (zie montagesjabloon) of moet de montageset BLT 60 (E-nr. 911 239 008, verkrijgbaar bij de AEG Onderdelenverkoop) voor extra lange deuren gebruikt worden. 27 Opstel- en aansluitaanwijzing Onderbouwtoestellen (zie meegeleverde montage-aanwijzing) Vrijstaande toestellen 1 · kunnen zonder extra bevestiging worden opgesteld. [. . . ] Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een twede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV325I-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV325I-D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag