Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV325I-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV325I-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV325I-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (618 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV325I-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 39 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste keer gebruiken · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op. Gebruik volgens de voorschriften · De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan. · Alleen speciaal zout, afwasmiddel en glansmiddel gebruiken dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is. Explosiegevaar! Veiligheid voor kinderen · Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. [. . . ] Oud apparaat verwijderen Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen. Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan worden. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen. 2 1 24 Technische gegevens Capaciteit: Toegestane waterdruk: Elektrische aansluiting: 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) 230 V, 10 A, zie ook het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat. Geïntegreerde en inbouw-afwasautomaten Afmetingen: max. gewicht: 820 - 880 x 596 x 570 (H x B x D in mm) 50 kg 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn 25 Aanwijzingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet bij een volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. De testen volgens EN 50242 moeten met een volledig gevuld zoutvakje van de waterontharder, met een volledig gevuld vakje voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Volle belading: Halve belading: 12 standaardcouverts 6 standaardcouverts incl dienbeincl. dienbestek stek, steeds de 2e plaats vrijlaten Dosering van het afwasmiddel: Instelling van het glansmiddel: Bovenste korf *) 5 g + 25 g (type B) 4 (type III) 20 g (type B) 4 (type III) Inruimvoorbeelden: *) Verplaats het rek voor kopjes zo nodig van rechts naar links. Let er daarbij op dat u het rek op dezelfde hoogte inhangt! 26 Onderste korf met bestekkorf Bestekkorf 27 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · De afwasautomaat alleen staand transporteren omdat anders zout water uit de machine kan lopen. · Voor de ingebruikname de afwasautomaat op transportschade controleren. · Neem de afwasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer, de toe- of afvoerslang beschadigd zijn of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate beschadigd zijn dat het apparaat open toegankelijk is. · De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken. ­ minimaal vereiste hoogte: 40 cm boven de onderzijde van het apparaat. Verlengslangen · Verlengslangen zijn via de vakhandel of onze klantenservice te verkrijgen. De binnendiameter van de verlengslang moet 19 mm zijn, opdat de functie van het apparaat niet wordt verstoord. · Verlengslangen mogen maximaal over een lengte van 3 meter horizontaal worden gelegd en de maximaal toegestane hoogte voor de aansluiting van de afvoerslang bedraagt dan 85 cm. Sifonaansluiting · De tuit van de afvoerslang (ø 19 mm) past op alle gangbare sifontypes. · De afvoerslang moet met de bijgeleverde slangklem aan de sifonaansluiting worden bevestigd. Waterafvoer bij een hoog ingebouwde afwasautomaat Wanneer bij een hoog ingebouwde afwasautomaat de aansluiting van de afvoerslang zich minder dan 30 cm boven de onderzijde van het apparaat bevindt, moet de montageset ET 111099520 door de klantenservice worden gemonteerd. Beveiliging tegen wateroverlast Ter voorkoming van waterschade is de afwasautomaat met een systeem ter beveiliging tegen wateroverlast uitgerust. In geval van storing onderbreekt het veiligheidsventiel in de toevoerslang direct de watertoevoer en schakelt de afvoerpomp in. Het restwater dat zich in het apparaat bevindt wordt automatisch weggepompt. 31 Elektrische aansluiting Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is aan de rechterbinnenkant van de deur van de afwasautomaat aangebracht. [. . . ] Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV325I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV325I-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag