Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1281 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W (69 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Als het u niet lukt de storinge te verhelpen met behulp van deze anwijzingen, wend u dan tot het dichtstbijzijnde servicecentrum. Onze servicedienst helpt u met genoegen bij eventuele technische problemen. 34 Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. Wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . Inhoud Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Andere instellingen zijn niet nodig. Standen 3 en 5 (Instellen zoutvat) Is de hardheid van leidingwater binnen het bereik van stand 3 of stand 5, dan: - trekt u de onderste korf uit de machine en draait u de schroefdop van het zoutvat, in de bodem van het machine-interieur, en zet u de waterontharder (met een schroevendraaier of een mes) 180° linksom van stand - op stand +. AA01 Standen 4 en 5 (Instellen machine) Is de hardheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 4 of stand 5, dan zet u de knop die zich linksboven aan de voorkant van uw machine bevindt van stand 1 op stand 2. 12 AA03 Attentie!Bij een hardheid volgens stand 5 moet u dus beide handelingen verrichten. 43 Zoutvat vullen Attentie!Controleer voordat u zout gaat doseren of u ook werkelijk het pak speciaal zout in de hand hebt. Voordat u het toestel in gebruik neemt, moeten het zoutvat en de glansmiddelhouder gevuld worden. Houd de reinigingsmiddelen en het zout altijd uit de buurt van kinderen!Alle andere soorten zout, vooral tafelzout, beschadigen de waterontharder. Zout dat tijdens het vullen van het vat wordt gemorst kan corrosie bevorderen. Vul daarom alleen kort voor het begin van een afwasprogramma (met uitzondering van het programma Voorspoelen) zout bij. Vullen: 1. Giet 1/2 liter water in het zoutvat (deze operatie is alleen voor het eerste gebruik nodig). Draai de dop weer stevig vast. 44 SR14 LE SA LT SA LZ SA L SE Het zoutvat moet regelmatig bijgevuld worden. Als het zout op is (na 30 tot 50 afwasbeurten), is deze markering bijna verwenen. Servies, bestek Programma knop Toetsen indrukken Normaal 65°C A B C Aan Uit Spaar 65°C Normaal verontreinigd. Servies, bestek Servies dat u pas later gaat afwassen. Aan Uit Aan Uit Voorspoelen 52 Indicatieve waarden * Programma beschrijving Koud voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Programmaduur in minuten Stroomverbruik in kWh Waterverbruik in liter 75 ÷ 85 1. 0 16 65 ÷ 75 1. 0 13 8 0. 1 8 * De vermelde waarden gelden slechts als richtsnoer omdat zij variëren met de temperatuur en druk van het leidingwater en met de spanning van het elektriciteitsnet. 53 Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn Verzeker u revan dat de zeven schoon en goed geplaatst zijn. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn Vullen van de korven Verwijder grove resten uit schalen en borden. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. 5. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien Vullen van afwasmiddelhouder Vul de afwasmiddelhouder met de hoeveelheid afwasmiddel die door de producent van het product wordt aanbevolen. 6. 7. Sluit de machinedeur Programma kiezen Draai de programmaknop rechtsom tot de markering op de knop tegenover de gewenste programmaletter staat. 8. Starten Steek de steker in het stopcontact. Moet dat door omstandigheden toch, dan drukt u op de Aan/Uit-toets om de machine te stoppen. Door wederom drukken start u de machine weer; hij gaat dan verder met waar hij gebleven was. 54 9. Machine uitschakelen Schakel de machine uit door de Aan/Uit-toets drukken. [. . . ] Deze staan aangegeven op het typeplaatje dat in de rechterhoek van de binnenkant van de deur geplaatst is. Om de nummers altijd bij de hand hebben kunt u ze het beste hieronder opschrijven. F-NR . . . . . . Dankzij het doorgeven van deze gegevens weet de ervicedienst precies welk onderdeel u nodig heeft, zodat de reparatie al de eerste keer kan uitgevoerd worden. Hiermee voorkomt u dat de dienst een tweede maal moet komen, wat tijd en geld kost. Mod. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV3230I-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag