Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1281 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B (69 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Controleer of servies en bestek zodanig zijn opgesteld, dat de sproei- armen vrij kunnen draaien. Programmatoets van het gewenste programma indrukken (zie "Programmatabel"). In de meervoudige indicatie wordt aangegeven met welk deel van het programma de machine bezig is. 3 Als na de programmastart in de meervoudige indicatie het bovenste lampje en/of het middelste lampje knippert, moet u hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . " lezen. Programma onderbreken/afbreken 3 Onderbreek een lopend programma alleen als dat beslist noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Daardoor kan water in de kuip terechtkomen en kan eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking treden. Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete damp naar buiten komen. Toets van het lopende programma indrukken en zo lang ingedrukt houden tot de programma-indicatie van het lopende programma uitgaat. Programmatoets loslaten, het programma is afgebroken. 3 Door uitschakelen van de afwasautomaat wordt een gekozen programma alleen onderbroken, niet afgebroken. 23 Gebruiksaanwijzing Pauzefunctie Met de pauzefunctie kan het programma korte tijd worden onderbroken: 0 1. Als het programma na korte tijd moet worden voortgezet, nogmaals AAN/UIT-toets indrukken. Het programma loopt verder. 2 Een programma niet te lang onderbreken omdat anders het afgekoelde water weer moet worden verwarmd, waardoor het energieverbruik stijgt. Afwasautomaat uitschakelen Afwasautomaat pas uitschakelen, als in de indicatie van het programmaverloop L gaat branden. Alleen geschikt bestek en servies afwassen. De kuip is van roestvrij edelstaal. Roestvlekken in de spoelruimte worden door roest van buitenaf veroorzaakt (roestdeeltjes in de In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Verwijder deze vlekken met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor edelstaal. Het fluiten kan geen kwaad. Deksel van het zoutreservoir stevig vastdraaien. Ander merk reinigingsmiddel gebruiken. . . . het afwasresultaat niet bevredigend is. Het servies wordt niet schoon. ­ Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. ­ De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of verkeerd in de machine geplaatst. ­ U hebt geen goed reinigingsmiddel gebruikt of te weinig gedoseerd. ­ Bij kalkaanslag op het servies: het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsinstallatie is verkeerd ingesteld. ­ Afvoerslang ligt niet goed. 28 Gebruiksaanwijzing Het servies wordt niet droog en glanst niet. Op glazen en servies zitten vegen, strepen, melkachtige vlekken of blauwachtige aanslag. Neem contact op met de fabrikant van het reinigingsmiddel. Technische gegevens capaciteit: toelaatbare waterdruk: elektrische aansluiting: 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0. 1-1. 0 MPa) Gegevens over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje aan de rechter binnenrand van de deur. Afwasautomaten: vrijstaande toestellen afmetingen: max. [. . . ] 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV3230I-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag