Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3020W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3020W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV3020W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV3020W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV3020W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1622 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV3020W (2260 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV3020W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voer installatie en aansluiting van uw apparaat op correcte wijze uit. Lees voor inlichtingen en gebruiksaanwijzing de paragraaf "Installatie". Controleer, voordat u de afwasmachine in gebruikt neemt, of de aansluitspanning en de stroomsoort (zie typeplaatje) overeenkomen met de netspanning en de stroomsoort op de plaats van installatie. Op het typeplaatje staan tevens de gegevens over de zekeringen vermeld. q q Veiligheid voor kinderen q Het verpakkingsmateriaal (bijv. [. . . ] Voor het gemak worden de hardheid-bereiken in vijf standen opgedeeld. Waterhardheid Zout °dH °dH Stand Duitse schaal Franse schaal gebruiken Instellen zoutvat Instellen machine stand 1 stand 2 stand 3 stand 4 stand 5 0-7 8-21 22-28 29-39 40-50 0-14 15-39 40-50 51-70 71-90 NEE JA JA JA JA + + 1 1 1 2 2 De machine is in de fabriek op stand 2. Als de waterhardheid is uw woonplaats afwijkt, moet u de ontharder verstellen. 78 Stand 1 Is de hardheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 1, dan hoeft u geen zout te gebruiken. Bij gebruik van laag-alkalische afwasmiddelen welke enzymen bevatten, adviseren wij u regenereerzout vanaf een waterhardheid van 4°dH (7°TH) in de zouthouder te doen. Stand 2 Is de hardheid van het leidingwater binnen bereik van stand 2, dan hoeft u slechts regelmtig zout in het zoutvat na te vullen (zie paragraaf " Vullen van het zoutvat"). Andere instellingen zijn niet nodig. Standen 3 en 5 (instellen zoutvat) Is de harheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 3 of stand 5, dan: - trekt u de onderste korf uit de machine en draait u de schroefdop van het zoutvat, in de bodem van het machine-interieur, en zet u de waterontharder (met een schroevendraaier of een mes) 180° liksom van stand - op stand +. AA01 79 Standen 4 en 5 (instellen machine) Is de hardheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 4 of stand 5, dan zet u de knop die zich linksboven aan de voorkant van uw machine bevindt van stand 1 op stand 2. 12 AA03 Noot Bij een hardheid volgens stand 5 moet u dus beide handelingen verrichten. Vullen van het zoutvat Voordat u het toestel in gebruik neemt, moeten het zoutvat en de glansmiddelhouder gevuld worden. Houd de reiningsmiddelen en het zout altijd uit de buurt van kinderen!Vul het zoutvat altijd voordat u een volledig afwasprogramma start (dus niet bij programma voorspoelen). Daarmee voorkomt u dat gemorst zout en overgelopen zout water de machine aantasten. 80 Vullen: Draai de dop van het zoutvat. In het programma-overzicht geven wij u enkele adviezen voor de hoeveelheid in grammen. Nadat u de afwasmiddelhouder gevuld heeft, doet u het klepje weer dicht. Voor een programma met voorspoelen dient u naast het afwasmiddel in de houder ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel op het klepje te strooien. 84 DE11 M M IN AX D Het klepje zal, tijdens het in werking zijn, automatisch en op het juiste moment openen. Na de afwas staat het klepje dus open, klaar voor een volgende keer vakje vullen. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de Aan/ Uit-toets. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 90 Onderhoud Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Reiniging van de afvoerzeven (Na iedere afwasbeurt) De zeven (B) en (C) controleren en onder de stromende kraan reinigen. Dit zeven-setje tilt u daartoe aan het trechtertje omhoog (het zit licht vastgeklikt). Dan drukt u de twee vleugeltjes (D) naar elkaar toe om zo het grove filter uit het fijne filter te trekken. D C B MA02 MA08 Na het reinigen klikt u het setje weer in de machinebodem terug. 91 Reiniging van de bodemzeef (Elke maand) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Deze zeef verwijdert u door eerst de onderste sproeiarm te verwijderen; daartoe de vleugeltjes (E) indrukken. [. . . ] Omdat bij aansluiting aan warm water de programmatijden aanzienlijk korter worden, kan dat, vooral bij sterk verontreinigd servies, de afwasresultaten nadelig beïnvloeden. De toevoerslang bezit een slangkoppeling (volgens DIN 259) en kan aan een waterkraan met buitenschroefdraad (3/4") worden aangesloten. Als u een langere toevoerslang nodig hebt, dient u de bij de AEG Klantenservice verkrijgbare komplete slangenset te gebruiken. De toevoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV3020W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV3020W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag