Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV250. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV250 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV250 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1239 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deksel terugklappen en dichtdrukken, tot het dichtklikt. 3 Bij zeer sterk verontreinigd servies bovendien reinigingsmiddel in het extra vakje (2) doseren. Dit reinigingsmiddel werkt al tijdens het voorspoelen. 18 Gebruiksaanwijzing BIO-programma's en compacte reinigingsmiddelen Reinigingsmiddelen voor afwasmachines kunnen aan de hand van hun chemische samenstelling in twee types verdeeld worden: ­ traditionele, alkalische reinigingsmiddelen met bijtende bestanddelen ­ laag-alkalische compacte reinigingsmiddelen met natuurlijke enzymen. 2 BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen ontzien het milieu en uw servies, want BIO-programma's zijn speciaal afgestemd op de vuil oplossende eigenschappen van de enzymen in compacte reinigingsmiddelen. Daarom bereiken BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen al bij 50°C dezelfde reinigingsresultaten die anders alleen met 65°C-programma's bereikt worden. Sommige fabrikaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze in korte programma's niet hun volle reinigingswerking bereiken. Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma's met voorspoelen. 3 19 Gebruiksaanwijzing Programma kiezen (programmatabel) Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: Soort servies bovendien Groot servies en pannen met temperatuurgevoelig servies · normaal verontreinigd Klein servies met teer glaswerk · licht verontreinigd Alle soorten servies - · sterk verontreinigd · aangekoekte etensresten Soort verontreiniging bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen Gebruikt servies, dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen. Geschikt programma: Programmaschakelaar draaien op Programmakiezer draaien op Programmaverloop 1) ò NORMAAL ò NORMAAL BIO ò SPAAR BIO ò VOORSPOELEN B d6 voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen B dQ voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen C GQ reinigen tussenspoelen naspoelen drogen A A voorspoelen - Verbruikswaarden: 1) duur energie water 1) ò 90 minuten 1, 45 kWh 18 liter ò 86 minuten 1, 4 kWh 18 liter ò 70 minuten 1, 4 kWh 14 liter ò 10 minuten < 0, 1 kWh 6 liter De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Afwijkingen zijn daarom in de praktijk mogelijk. 20 Gebruiksaanwijzing Afwasprogramma starten 0 1. Controleer of servies en bestek zodanig zijn opgesteld, dat de sproeiar- men vrij kunnen draaien. Programmaschakelaar rechtsom op A , B of C draaien (zie "Programmatabel"). 1 Gebruik wegens de vonkontstoring de programmaschakelaar altijd alleen als de afwasautomaat uitgeschakeld is. Bovendien kan dan de automatische dosering van reinigingsmiddel geactiveerd worden. De programmakiezer op het gewenste programma draaien (zie "Programmatabel"'. Tijdens het programma draait de programmaschakelaar mee en geeft steeds de betreffende stand van het programma aan. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. Storing De afvoerpomp van de afwasautomaat loopt voortdurend - ook bij uitgeschakeld apparaat. Mogelijke oorzaak Oplossing De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met onze service-afdeling. De machinedeur is niet goed Deur sluiten. Stekker in het stopcontact steken. Zekering in de huisinstallatie Zekering vervangen. Als servies direct moet worden afgewassen, bij apparaten Bij modellen met starttijd- met multidisplay de startkeuze: tijd op 0 uur instellen. Roestvlekken zijn een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van pannen, bestek enz. ). Alleen geschikt bestek en servies afwassen. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Deksel van het zoutreservoir stevig vastdraaien. Fluitend geluid bij het afwassen. Ander merk reinigingsmiddel gebruiken. 24 Gebruiksaanwijzing . . . het afwasresultaat niet bevredigend is. Het servies wordt niet schoon. ­ Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. ­ De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of verkeerd in de machine geplaatst. ­ U hebt geen goed reinigingsmiddel gebruikt of te weinig gedoseerd. ­ Bij kalkaanslag op het servies: het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsinstallatie is verkeerd ingesteld. Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of blauwachtige aanslag te zien. [. . . ] Het hier gegeven voorbeeld van water- en elektrische installatie is slechts een richtlijn, omdat de situatie ter plaatse van opstelling (aanwezige aansluitingen, plaatselijke en algemeen geldende aansluitvoorschriften) maatgevend is. 2 aansluitstukken 45° of recht, uitwendig Ø 19 mm, lengte 30 mm dubbele waterkraan waterafvoer watertoevoer watertoevoer aansluitsnoer waterafvoer elektrische aansluiting aansluitsnoer 34 Adres klantenservice ADRES KLANTENSERVICE Telefon Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363. 04. 44 ELECTROLUX SERVICE Bergensesteenweg, 719 1502 Lembeek Province de Liège: S. D. E. Rue Gaucet, 26 4020 Liège Telefax 02/363. 04. 00 02/363. 04. 60 04/343. 11. 60 04/343. 47. 68 35 Garantiebepalingen GARANTIEBEPALINGEN WAARBORGVOORWAARDEN 1. WERKING: De waarborg treedt slechts in werking indien de aankoopfaktuur kan voorgelegd worden. TOEPASSING Deze waarborg gaat in op het ogenblik van de levering aan de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag