Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV230UGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV230UGA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV230UGA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV230UGA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV230UGA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1222 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV230UGA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 43 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste keer gebruiken · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op. Gebruik volgens de voorschriften · De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan. · Alleen speciaal zout, afwasmiddel en glansmiddel gebruiken dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is. Explosiegevaar! Veiligheid voor kinderen · Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. [. . . ] 5) Testprogramma voor proefinstituten 14 - 16 22 - 24 2x 9 12 - 24 Water (liter) 21 Programmakeuze Wanneer uw vaatwerk er zo uitziet, kiest u een intensief programma. een normaal of energiebesparend programma. een kort programma (bijvoorbeeld 30 min. Na ongeveer 3 seconden begint het gekozen programma. Afwasprogramma onderbreken of afbreken Onderbreek een lopend afwasprogramma alleen als het absoluut noodzakelijk is. 1 Afwasprogramma onderbreken door het openen van de deur van de afwasautomaat Bij het openen van de deur kan hete damp naar buiten komen. De LED-indicaties van alle programmatoetsen die u nu kunt kiezen branden. Als u een nieuw afwasprogramma wilt starten, controleer dan eerst of er afwasmiddel in het vakje aanwezig is. Door het uitschakelen van de afwasautomaat wordt het gekozen afwasprogramma alleen onderbroken en niet afgebroken. Na het opnieuw inschakelen wordt het afwasprogramma voortgezet. 3 23 Starttijdkeuze instellen Met de starttijdkeuze kunt u het begin van het programma met 3, 6 of 9 uur uitstellen. Druk de toets Starttijdkeuze zo vaak in tot de indicatie naast het aantal uren brandt, waarmee de start van het programma moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld 6h wanneer het programma pas over 6 uur moet beginnen. De LED-indicatie van het gekozen programma en de indicatie naast het aantal uren branden. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het programma automatisch. Starttijdkeuze wijzigen: Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u door het indrukken van de toets starttijdkeuze de instelling alsnog wijzigen: Starttijdkeuze wissen: Druk de toets Starttijdkeuze net zo vaak in tot er geen enkele van de drie urenindicaties meer brandt. Afwasprogramma wijzigen Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u het alsnog wijzigen: eerst het afwasprogramma onderbreken, vervolgens een nieuwe starttijdkeuze instellen en als laatste een nieuw afwasprogramma kiezen. Afwasautomaat uitschakelen Schakel de afwasautomaat pas uit wanneer in de indicatie van het programmaverloop de indicatie voor het programma-einde brandt. De indicatie voor het einde van het programmma knip- De beveiliging tegen wapert in het ritme van 3 kor- teroverlast is in werking gete, opeenvolgende treden. De stekker zit niet in het stopcontact. Positie van de slang controleren. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de klantenservice. De stekker in het stopcontact steken. Het programma start niet. De zekering in de huisinstalDe zekering vervangen. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren (roestdelen afkomstig uit de waterleiding, van pannen, bestek, enz. ). Verwijder dergelijke vlekken met gangbare reinigingsmiddelen voor edelstaal. Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Alleen daarvoor geschikt bestek en servies in de afwasautomaat reinigen. Fluitend geluid tijdens het afwassen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalkingmiddel, geschikt voor het reinigen van afwasautomaten, ontkalken. geluiden nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmiddel van een ander merk voor het reinigen van bestek en servies. 29 Als het afwasresultaat niet bevredigend is Het servies wordt niet schoon. · Het servies was zo geplaatst dat het water niet alle delen heeft bereikt. · De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of op onjuiste wijze geplaatst. · Er is geen merkproduct afwasmiddel gebruikt of er is te weinig gedoseerd. · Bij kalkafzetting op het servies: het voorraadvakje voor het zout is leeg of de wateronthardingsinstallatie is onjuist ingesteld. [. . . ] Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV230UGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV230UGA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag