Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1413 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA (1369 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Controleer of het servies en het bestek zodanig zijn geplaatst, dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk de toets voor het gewenste programma in (zie "Programmatabel"). De programma-indicatie en de bijbehorende programma-onderdelen in de indicatie van het programmaverloop lichten op. In het multidisplay wordt de te verwachten resterende looptijd voor het programma zichtbaar. In de indicatie van het programmaverloop wordt dan altijd het actuele programma-onderdeel aangegeven. 3 3 De nog resterende looptijd in het multidisplay wordt tijdens het afwasprogramma aangepast aan de hoeveelheid afwas, de vervuilingsgraad, enz. Indien na de programmastart in het multidisplay storingsmeldingen worden getoond, zie dan hoofdstuk "Wat te doen, als. . . ". Afwasprogramma veranderen/onderbreken/afbreken 3 Verander of onderbreek een lopend afwasprogramma alleen als dat echt nodig is. Na het weer sluiten van het apparaat wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en zet uit. Daardoor kan water in de kuip dringen en eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking stellen. Afwasprogramma veranderen Wilt u binnen de eerste 3 seconden na de programmakeuze het afwasprogramma veranderen, druk dan kort de toets van het nieuwe afwasprogramma in. Wilt u op een later tijdstip het afwasprogramma veranderen, ga dan als volgt te werk: 0 1. Na enkele seconden licht alleen nog maar de indicatie van het nieuwe afwasprogramma op. 3 30 Gebruiksaanwijzing 2. Het nieuw geselecteerde programma start automatisch na het verstrijken van het aantal ingestelde uren. Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0, 2 kWh stroom. 33 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat uitschakelen Afwasautomaat pas uitschakelen, als het multidisplay "0" als resterende looptijd van het programma aangeeft en in de indicatie van het programmaverloop L gaat branden. Als het signaal is ingeschakeld, klinkt aan het einde van het programma 15 seconden lang een signaal. Alle indicaties gaan uit. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Als de afwasautomaat niet wordt uitgeschakeld, klinkt de signaaltoon opnieuw na 3 minuten en na 6 minuten. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 34 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV145 SGA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag