Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV144

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV144. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV144 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV144 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV144 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (561 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV144 (427 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV144

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Als het u niet lukt de storing te verhelpen met behulp van deze aanwijzingen, wend u dan tot onze service-afdeling. Onze service-afdeling helpt u graag bij eventuele technische problemen. Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. Wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 37 Inhoud Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Zodra het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden, moet u glansmiddel bijvullen. Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje weg, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd. U kunt het glansmiddel-controlelampje buiten werking stellen (zie de instructies in de volgende paragraaf). In de fabrieksinstelling is het glansmiddelcontrolelampje werkzaam. BR01 BR03 Ga als volgt te werk om het glansmiddel-controlelampje buiten werking te stellen: 1. Schakel de machine uit en druk toets INTENSIV 65° en toets NORMAL 65° tegelijkertijd in. Schakel de machine in met toets aan/uit terwijl u toets INTENSIV 65° en toets NORMAL 65° ingedrukt houdt. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direct na gebruik wordt afgewassen. Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden. q q q Was in de machine geen kleine voorwerpen af die makkelijk door de korf kunnen vallen. Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen. Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale reiniging. 50 Gebruik van de onderste korf In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter), schalen en bestek kwijt. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf plaatsen en er op toezien dat de bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden. UI12 UI51 De achterste rekken kunnen tevens snel en gemakkelijk neergeklapt worden, zodat het laden van pannen en schalen eenvoudiger gaat. Servies, bestek 15 g 10 g * Normaal 50° Normaal verontreinigd. Servies, bestek Aan/uit + NORMAL 50° Aan/uit + QUICK 50° 20 g 5g ** Snel programma 50° Licht verontreinigd. Servies, bestek 25 g / * Testnorm programma EN 50242 (zie Toelichtingen voor testinstituten). Dit programma, speciaal ontworpen voor het gebruik van afwasmiddelen met enzymen, levert resultaten die anders alleen met 65°C-programma's en traditionele afwasmiddelen te bereiken zijn. De programmaduur is enigszins verlengd om de lagere temperatuur te compenseren. Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) af te wassen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd. ** 56 Programma beschrijving Warm voorspoelen 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Actief drogen Lauw voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Actief drogen Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Actief drogen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Indicatieve waarden * ProgrammaStroomWaterduur verbruik verbruik in minuten in kWh in liter 94 ÷ 104 1, 89 18 79 ÷ 89 1, 15 14 121 ÷ 131 0, 8 14 34 ÷ 44 0, 79 11 * De vermelde waarden gelden slechts als richtlijn omdat zij afhangen van de temperatuur en druk van het leidingwater en van de spanning van het elektriciteitsnet. 57 Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofstuk "Onderhoud") 2. Druk op de Aan/uit-toets Het lampje "in bedrijf" gaat branden. 3. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn Op het bedieningspaneel branden de lampjes "zout bijvullen" en "glansmiddel bijvullen" bij gebrek aan zout respectievelijk glansmiddel. 4. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. [. . . ] Dat is echter tevens één van de redenen waarom, met name bij sterk bevuilde afwas, de resultaten niet altijd goed zullen zijn. De afwasmachine is voorzien van veiligheidsinrichtingen die verhinderen dat er afvoerwater in de waterleiding terugstroomt. Deze veiligheidsinrichtingen voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Belangrijk: De slang mag nooit geknikt kunnen raken, ook niet tijdens het op z'n plaats schuiven van de machine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV144

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV144 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag