Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F99025IM0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F99025IM0P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F99025IM0P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F99025IM0P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F99025IM0P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4394 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F99025IM0P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat. VEILIGHEIDSINFORMATIE 3 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen 3 Algemene veiligheid 3 Gebruik 3 Onderhoud en reiniging 4 Montage 4 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Wateraansluiting 4 Elektrische aansluiting 5 Binnenlamp 5 Service-afdeling 6 Het apparaat wegdoen 6 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 BEDIENINGSPANEEL 7 Aan-/uit-toets 8 Menuknoppen 8 OK START-toets 8 OPTION-toets 8 Menuoptie 8 Display 9 BEDIENING VAN HET APPARAAT 10 Wat te doen als u het apparaat voor het eerst activeert 10 Het apparaat gebruiken 10 DE WATERONTHARDER INSTELLEN 10 Handmatig instellen 11 Elektronische instelling 11 GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE VAATWASSER 12 GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL 12 Gebruik van afwasmiddel Gebruik van glansspoelmiddel Stel de glansmiddeldosering in DE MULTITABFUNCTIE DE VAATWASSER INRUIMEN Adviezen Bierglazenhouders WASPROGRAMMA'S 12 13 13 13 14 14 15 16 EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN 17 Het afwasprogramma starten zonder uitgestelde start 17 Het afwasprogramma starten met uitgestelde start 17 De uitgestelde start annuleren 18 Het afwasprogramma onderbreken 18 Het afwasprogramma annuleren 18 Einde van het afwasprogramma 18 Verwijder de voorwerpen uit de manden. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] ­ Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren. Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomtoevoer. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat. Dit apparaat is voorzien van een binnenlamp die aan- en uitgaat met het openen en sluiten van de deur. Uitstoot golflengte: 450 nm Maximaal vermogen: 548 W Neem contact op met het service-centrum om de binnenlamp te vervangen. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts en maakt u de ogen schoon met water. Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Het bericht blijft enkele uren op het display staan, nadat u het reservoir heeft gevuld. Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen. Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. [. . . ] Druk de steun naar de voorkant van het mandje om de steun vast te maken. Dit programma verwarmt de bor- Spoelgang den voor gebruik of verwijdert stof van borden die lang niet zijn gebruikt. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. Dit hangt ervan af of het apparaat volledig is gevuld en van de mate van vervuiling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F99025IM0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F99025IM0P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag