Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88082W0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88082W0P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F88082W0P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88082W0P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F88082W0P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7141 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F88082W0P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. [. . . ] Houd het bovenrek vast bij de handgreep, trek het zo ver mogelijk naar boven en laat het dan verticaal naar beneden zakken. Sluit na het vullen van de machine altijd de deur, want een open deur kan gevaarlijk zijn. Controleer alvorens de deur te sluiten dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. 24 Gebruik van afwasmiddel Gebruik van afwasmiddel Gebruik uitsluitend afwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in afwasmachines. Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren op de verpakking van het afwasmiddel in acht. Het gebruik van niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel draagt bij aan minder milieuverontreiniging. Afwasmiddel doseren 1. Alle programma's met voorwas hebben een extra dosering afwasmiddel nodig (5/10 g) dat in het afwasmiddelbakje voor de voorwas (2) moet worden gedaan. Deze dosering wordt gebruikt tijdens de voorwasfase. Multi-tab-functie 4. Bij gebruik van afwasmiddeltabletten, het tablet in vakje (1) leggen 5. Sluit het deksel en druk totdat het op zijn plaats klikt. 25 Afwasmiddeltabletten Afwasmiddeltabletten van verschillende fabrikanten lossen niet allemaal even snel op. Daarom bereiken bepaalde afwasmiddeltabletten tijdens korte programma's niet hun volledige reinigingswerking. Kies daarom bij het gebruik van afwasmiddeltabletten lange programma's, om ervoor te zorgen dat tabletresten volledig worden verwijderd. Multi-tab-functie Dit apparaat is uitgerust met de "Multi-tab-functie", die het gebruik van combitabletten mogelijk maakt. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Open de deur voorzichtig. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren Druk op de toets RESET. Het apparaat keert terug naar de instelmodus en de melding PROGRAMMA KIEZEN verschijnt. · Als de uitgestelde start wordt geannuleerd, wordt ook het afwasprogramma geannuleerd. · Als er een nieuw afwasprogramma is ingesteld, controleer dan of er afwasmiddel in het reservoir aanwezig is. 4. De afwasmachine uitruimen 29 Een lopend afwasprogramma onderbreken · Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. · Sluit de deur van de afwasautomaat; Het programma gaat verder op het punt waar het was onderbroken. Einde van het afwasprogramma · De afwasmachine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen. · De meldingen PROGRAMMA-EINDE en AUB UITSCHAKELEN verschijnen afwisselend. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd De afwasmachine uitruimen · Hete borden zijn gevoelig voor stoten. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. [. . . ] Pas op als u de watertoevoerslang installeert: · de elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. · Ais de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de stekker uit het stopcontact. · Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door een specialist of door ELECTROLUX Service. · Plaats de watertoevoerslang zo dat hij nooit hoger is dan de onderrand van de veiligheidsklep. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F88082W0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F88082W0P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag