Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88080VIL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F88080VIL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88080VIL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F88080VIL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1110 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F88080VIL (1101 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F88080VIL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 152957 26/0nl 17-02-2005 9:12 Pagina 1 FAVORIT 88080 VIL Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152957 26/0nl 17-02-2005 9:12 Pagina 2 Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Na afloop van het afwasprogramma dooft het lichtsignaal onder de deur van de afwasmachine. Open de deur van de afwasmachine niet voordat het lichtsignaal gedoofd is. Als u de deur niet meteen na het einde van het afwasprogramma opent, dan treedt de ventilatie-inrichting van de machine in werking om te voorkomen dat er condens op het servies neerslaat. Het servies wordt ongeveer 20 minuten geventileerd als de machine aan staat. De ventilatie-inrichting slaat automatisch af wanneer de afwasmachine wordt uitgeschakeld of de deur wordt geopend. Open de deur De indicatie PROGRAMMA-EINDE afgewisseld met AUB UITSCHAKELEN verschijnt op de display. Als er zout en/of glansmiddel moet worden bijgevuld, verandert de indicatie AUB UITSCHAKELEN in de indicaties voor zout en glansmiddel bijvullen. Daardoor voorkomt u dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen. Eventuele condens op de binnenwanden en de deur van de afwasautomaat wordt veroorzaakt door het droogproces die de resterende waterdamp, die van het servies kant, op de koelere wanden doet condenseren. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 34 152957 26/0nl 17-02-2005 9:12 Pagina 35 Gebruiksaanwijzing Onderhoud Reinig de buitenkant van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Schoonmaken van de zeven De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove zeef (A), een microfilter (B) en een vlakke zeef (C). 3. Greep ongeveer een kwart slag linksom draaien en uitnemen. MA36 35 152957 26/0nl 17-02-2005 9:12 Pagina 36 Gebruiksaanwijzing 4. Grove zeef (A) aan het oogje pakken en uit het microfilter (B) trekken. Vlakke zeef (C) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. Belangrijk! [. . . ] - Een toevoerslang met veiligheidsklep mag alleen door bevoegde vakmensen of door de service-afdeling vervangen worden. - Plaats de toevoerslang zodanig dat hij nooit de hoogte van de onderkant van de veiligheidsklep overschrijdt. 52 152957 26/0nl 17-02-2005 9:12 Pagina 53 Installatie Waterafvoer De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden 1. In een gootsteen, gebruik daarvoor de meegeleverde slanghouder (indien aanwezig). De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min. ) en 100 cm (max. ) boven de onderkant van het apparaat liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F88080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F88080VIL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag