Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88070VI1P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88070VI1P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F88070VI1P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88070VI1P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F88070VI1P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7178 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F88070VI1P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. 4 8 9 11 12 13 14 15 15 16 18 19 21 23 24 Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Bediening van het apparaat De waterontharder instellen GGebruik van zout voor de afwasautomaat Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel De Multitabfunctie De afwasautomaat inruimen Afwasprogramma's Een afwasprogramma selecteren en starten Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Milieubescherming In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Uitstoot golflengte: 450 nm Maximaal vermogen: 548 W Neem contact op met het service-centrum om de binnenlamp te vervangen. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts en maakt u de ogen schoon met water. Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit. TimeBeam geeft de resterende tijd van het afwasprogramma of het aftellen tot de uitgestelde start op de keukenvloer weer. Met TimeBeam weet u altijd wat de resterende tijd van het afwasprogramma is en wanneer de uitgestelde start zal beginnen. Als het apparaat hoog is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk loopt met de keukenvloer, dan kunt u de TimeBeam niet zien. De TimeBeam geeft het volgende weer: · de resterende tijd van het afwasprogramma. Druk tegelijkertijd op aanraaktoets (4) en (5) en houd de aanraaktoetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van aanraaktoets (3), (4) en (5) knipperen. De instelling van de waterontharder wordt op het display weergegeven (bijvoorbeeld: en hoort u vijf geluidssignalen = niveau 5). Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het indicatielampje voor zout uit. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u vult alleen bij het eerste gebruik zout bij). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen. [. . . ] Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten. Onderhoud en reiniging Hoewel deze filters maar weinig onderhoud vergen, kunt u de filters het beste regelmatig controleren en zo nodig reinigen. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B). Zorg ervoor dat het filter goed wordt gemonteerd in de twee geleiders (C). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F88070VI1P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F88070VI1P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag