Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88050VIP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88050VIP. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F88050VIP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88050VIP te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F88050VIP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3470 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F88050VIP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Indicatielampjes Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft gevuld. Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt. Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Blijf op een van deze toetsen drukken tot het nummer van het benodigde programma verschijnt. Druk om het extra stille afwasprogramma in te stellen op de bijbehorende toets. Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's. Dit vermindert de hoeveelheid geluid met 25% vergeleken met het gewone programma. Het kan voor de nacht worden ingesteld of op tijdstippen dat u een goedkoper energietarief heeft. Druk op deze toets om de multitabfunctie in- of uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'. Met deze toets kunt u een afwasprogramma of een uitgestelde start die aftelt, annuleren. Gebruik de functie-toetsen voor de volgende handelingen: · Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen: · Een wasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ de display de duur van een wasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Voor het eerste gebruik Volg deze stappen om de geluidssignalen uit te schakelen: 1. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Volg de bovenstaande procedure om de geluidssignalen weer in te schakelen. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. [. . . ] Zet filter (A) op z'n plek in filter (B) en draai het rechtsom totdat deze vastklikt. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Storing Storingscode Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F88050VIP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F88050VIP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag