Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88019W0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88019W0P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F88019W0P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88019W0P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F88019W0P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7121 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F88019W0P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. 30 34 35 38 38 39 40 41 41 42 44 46 47 50 50 50 Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Bediening van het apparaat De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de vaatwasser Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel De Multitabfunctie De vaatwasser inruimen Wasprogramma's Een afwasprogramma selecteren en starten Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Milieubescherming Montage In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts en maakt u de ogen schoon met water. Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit. 1) Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir hebt bijgevuld. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaan de bijbehorende indicatielampjes niet aan als er een wasprogramma loopt. Tien minuten na het einde van het afwasprogramma, wordt het apparaat automatisch via de AUTO OFF-functie uitgeschakeld. Blijf op deze aanraaktoets drukken totdat het indicatielampje van het wasprogramma aan gaat. De resterende tijd tot het einde van het afwasprogramma · Het einde van een afwasprogramma (op de display verschijnt een nul) · Druk herhaaldelijk op deze toets om de start van het afwasprogramma 1 tot 24 uur uit te stellen. Druk op deze toets voor het starten van: · Druk op deze aanraaktoets om de functies in te stellen. Als een functie is ingeschakeld, gaat het bijbehorende indicatielampje aan. Option-aanraaktoets Twee keer drukken Drie keer drukken Vier keer drukken Vijf keer drukken Zes keer drukken Multitab GEDEACTIVEERD GEACTIVEERD GEDEACTIVEERD GEACTIVEERD GEDEACTIVEERD ÖKO PLUS GEACTIVEERD GEACTIVEERD GEDEACTIVEERD GEDEACTIVEERD GEDEACTIVEERD Extra hygiëne GEDEACTIVEERD GEDEACTIVEERD GEACTIVEERD GEACTIVEERD GEDEACTIVEERD Het is niet mogelijk de Extra hygiëne-functie in te schakelen samen met de ÖKO PLUSfunctie. Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering). Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout. Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de instructies op de verpakking van de producten). Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de functie niet in- of uitschakelen als er een afwasprogramma actief is. Zorg er altijd voor dat de multitabfunctie ingeschakeld is voor de start van een wasprogramma. de multitabfunctie uitschakelen en apart afwasmiddel , zout en glansmiddel gebruiken 1. [. . . ] Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. Als de display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling. De benodigde informatie voor de service-afdeling staan op het typeplaatje. Mogelijke oorzaak Het afwasprogramma is niet geschikt voor het type lading en de mate van vervuiling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F88019W0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F88019W0P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag