Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88009WOP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88009WOP. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F88009WOP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88009WOP te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F88009WOP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5444 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F88009WOP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eige naar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. 1 3 2 In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Algemene informatie en tips Milieu informatie Inhoud 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing Veiligheid Apparaataanzicht Bedieningspaneel De eerste keer inschakelen taal instellen Display Basisprincipes van de bediening Overzicht van de menu's Aanpassen van een optie/instelling De eerste keer gebruiken Waterontharder instellen Speciaal zout doseren Glansmiddel doseren Signaaltoon instellen Het dagelijks gebruik Bestek en servies in de machine plaatsen Bovenste korf in hoogte verstellen Afwasmiddel doseren Gebruik van 3in1 afwasmiddelen Afwasprogramma kiezen (programmatabel) Afwasprogramma starten Starttijdkeuze instellen Afwasautomaat uitschakelen Onderhoud en reiniging Wat te doen als . . . [. . . ] Uw vaat droogt sneller als u de deur na afloop van het programma even hele maal open zet en vervolgens laat aanstaan. De kraan dichtdraaien! 1 Machine leeghalen 3 Het is normaal dat de binnendeur en het vakje voor afwasmiddel vochtig zijn. Daardoor voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op servies in de onderste korf druppelt. De binnenverlichting van de afwasautomaat is altijd ingeschakeld, als de deur van de afwasautomaat geopend is. Om energie te besparen kunt u na het in ruimen/uitruimen van de afwasautomaat, de deur altijd sluiten. Onderhoud en reiniging 33 Onderhoud en reiniging 1 Geen meubelreinigingsmiddel of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen. De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen. Reiniging van de zeven 3 De zeven moeten regelmatig worden gecon troleerd en gereinigd. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B). 3. Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Alle zeven onder stromend water grondig reinigen. 34 Onderhoud en reiniging 5. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasau tomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. De stekker in het stopcontact steken. Fluitend geluid tijdens het afwassen. Het fluiten geeft geen reden tot zorgen. Binnenverlichting van de af wasautomaat brandt niet. De stekker zit niet in het stopcontact. Lamp van de binnenverlichting Contact opnemen met de servi is defect. ce afdeling. 38 Wat te doen als . . . Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is De vaat wordt niet schoon. De vaat was zo in de machine geplaatst dat het water niet alle delen heeft kunnen bereiken. De zeven op de bodem van de vaatwasser zijn niet schoon of verkeerd ge plaatst. Er is geen merkvaatwasmiddel gebruikt of te weinig vaatwasmiddel gedoseerd. Bij kalkafzetting op de vaat: Het zoutreservoir is leeg of de wateronthardings voorziening is verkeerd ingesteld. Als in het vak voor het vaatwasmiddel na afloop van het programma nog vaatwasmiddelresten aanwezig zijn, was ofwel de sproeiarm geblokkeerd of zijn de sproeiarmopeningen door verontreinigingen in het spoelwater verstopt geraakt. U hebt de mogelijkheid de sproeiarmen voor reiniging uit hun bevestiging los te maken (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Op glazen en overige vaat zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie Neem contact op met de klantenservice van de vaatwasmiddelfabrikant. Afvalverwerking 39 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de ge meentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. [. . . ] 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. 14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toe stel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F88009WOP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F88009WOP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag