Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F86080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F86080VIL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F86080VIL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F86080VIL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F86080VIL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1084 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F86080VIL (1062 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F86080VIL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 152957 18/0nl 15-02-2005 10:45 Pagina 1 FAVORIT 86080 VIL Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152957 18/0nl 15-02-2005 10:45 Pagina 2 Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Open de deur voorzichtig. Een lopend programma onderbreken Open de machinedeur; het lopende programma stopt. Wanneer u de deur weer sluit, wordt het programma hervat vanaf het punt waar het onderbroken is. Een lopend programma annuleren Open de machinedeur. Om een lopend programma te annuleren, moet u de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. Het controlelampje van het lopende programma knippert ongeveer 2 seconden. Als de 2 seconden om zijn gaan alle controlelampjes van de programmatoetsen aan, hetgeen aangeeft dat het programma geannuleerd is en de machine naar de programmeerstand teruggekeerd is. (Als u opnieuw een afwasprogramma kiest, dan dient u zich ervan te verzekeren dat het afwasmiddelbakje niet leeg is). 6. Een lopend uitgestelde start annuleren Open de machinedeur en volg de instructies van het hoofstuk "Een lopend programma annuleren". Als een uitgestelde start wordt geannuleerd, wordt ook het gekozen afwasprogramma geannuleerd. Kies opnieuw een afwasprogramma. 33 152957 18/0nl 15-02-2005 10:46 Pagina 34 Gebruiksaanwijzing 7. Na afloop van het afwasprogramma dooft het lichtsignaal onder de deur van de afwasmachine. Open de deur van de afwasmachine niet voordat het lichtsignaal gedoofd is. Als u de deur niet meteen na het einde van het afwasprogramma opent, dan treedt de ventilatie-inrichting van de machine in werking om te voorkomen dat er condens op het servies neerslaat. Het servies wordt ongeveer 20 minuten geventileerd als de machine aan staat. De ventilatie-inrichting slaat automatisch af wanneer de afwasmachine wordt uitgeschakeld of de deur wordt geopend. Het programma-einde-lampje brandt Op de digitale display verschijnt het cijfer nul 0 (tijd tot het einde van het programma). Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. 8. Daardoor voorkomt u dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen. Eventuele condens op de binnenwanden en de deur van de afwasautomaat wordt veroorzaakt door het droogproces die de resterende waterdamp, die van het servies kant, op de koelere wanden doet condenseren. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 34 152957 18/0nl 15-02-2005 10:46 Pagina 35 Gebruiksaanwijzing Onderhoud Reinig de buitenkant van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. [. . . ] - Een toevoerslang met veiligheidsklep mag alleen door bevoegde vakmensen of door de service-afdeling vervangen worden. - Plaats de toevoerslang zodanig dat hij nooit de hoogte van de onderkant van de veiligheidsklep overschrijdt. 52 152957 18/0nl 15-02-2005 10:46 Pagina 53 Installatie Waterafvoer De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden 1. In een gootsteen, gebruik daarvoor de meegeleverde slanghouder (indien aanwezig). De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min. ) en 100 cm (max. ) boven de onderkant van het apparaat liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F86080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F86080VIL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag