Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F85015VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F85015VIL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F85015VIL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F85015VIL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F85015VIL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2066 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F85015VIL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 85015 VIL Gebruiksaanwijzing Afwasmachine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] · Het glansmiddeldosering kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de " Multitabfunctie" is ingeschakeld. Druk tegelijkertijd op toetsen B en C , totdat de lampjes van toetsen A , B , en C beginnen te knipperen. Druk op toets B , de lampjes van toetsen A en C gaan uit terwijl het lampje van toets B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan: = Glansmiddeldosering gedeactiveerd. = Glansmiddeldosering geactiveerd. 4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uit-toets te drukken. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. De glansmiddeldosering in te stellen. Wasprogramma's Een wasprogramma selecteren en starten Programma Mate van vervuiling Soort serviesgoed Beschrijving programma Tussentijdse spoelgang 21 Verbruikswaarden 1) Laatste spoelgang 140 - 150 Duur (minuten) 1, 5 -1, 7 Energie (kWh) 0, 9 1, 0 - 1, 1 0, 8 -0, 9 1, 1 - 1, 7 INTENSIV CARE 70° Sterk vervuild Serviesgoed, bestek, potten en pannen Serviesgoed, bestek, potten en pannen 1/2x 30 MIN3) Normaal of Servieslicht vergoed en vuild bestek Normaal vervuild Serviesgoed en bestek 30 90 - 130 Normaal of Teer aardelicht verwerk en vuild glaswerk 60 - 70 150 - 160 1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed. 2) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid van het water. De programmaduur en het water- en energieverbruik kunnen variëren; dit hangt af van het feit of het apparaat geheel of gedeeltelijk is gevuld en of het servies licht of sterk is vervuild. De temperatuur van het water wordt automatisch ingesteld tussen 45 °C en 70 °C. Dit is het perfecte dagelijkse programma, speciaal bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed van het ontbijt en het avondeten af te wassen. 4) Testprogramma voor testinstanties. Een wasprogramma selecteren en starten Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden gewijzigd. 14 - 15 12 - 13 ECO 50°4) 9 12 - 23 AUTO2) Alles 16 - 18 Water (liter) Voorwas Hoofdwas Drogen 22 Een wasprogramma selecteren en starten 1. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die correspondeert met het gewenste programma (zie tabel "afwasprogramma's"). Sluit de deur van de afwasmachine, het programma start automatisch. Het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot op het display het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. [. . . ] Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F85015VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F85015VIL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag