Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F75500VI0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F75500VI0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F75500VI0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F75500VI0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F75500VI0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4326 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F75500VI0 (4320 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F75500VI0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u vult alleen bij het eerste gebruik zout bij). Het is normaal dat er water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in het afwasmiddelbakje voor voorspoelen 3 . Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje 1 . Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig te verwijderen. Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen. Om het glansmiddeldoseerbakje te openen, draait u het dekseltje 4 naar links 2. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. Om het glansmiddeldoseerbakje te sluiten, plaats u het dekseltje terug en draait u het rechtsom. U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering). Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout. Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de instructies op de verpakking van de producten). Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is. Druk tegelijkertijd op functietoets (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat het multitab-indicatielampje aan gaat. Als u de multitabfunctie hebt ingeschakeld, blijft deze functie ingeschakeld totdat u de functie zelf weer uitschakelt. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat het multitab-indicatielampje aan gaat. Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken). Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen. [. . . ] Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u Contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Er kan een deur van een normaal keukenkastje met de volgende afmetingen als scharnierdeur worden gebruikt: · 8 kg Zorg ervoor dat de maximale deurhoogte niet overschreden wordt, anders kan de deur niet goed sluiten. De scharnieren en bijbehorende schroeven die voor de installatie nodig zijn, zijn standaardonderdelen (bijgeleverd). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F75500VI0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F75500VI0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag