Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65080VIL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F65080VIL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65080VIL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F65080VIL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (827 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F65080VIL (885 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F65080VIL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. ) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. [. . . ] Op de vloer onder de deur van de afwasmachine verschijnt een puntvormig lichtsignaal. Bij inbouw op werkhoogte met vlak aansluitende meubeldeur, is dit lichtsignaal niet meer zichtbaar. Onderbreek of annuleer een lopend programma alleen als dat echt nodig is. Wanneer u de deur weer sluit, wordt het programma hervat vanaf het punt waar het onderbroken is. Om een lopend programma te annuleren, moet u de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. het controlelampje van het lopende programma knippert ongeveer 2 seconden. Als de 2 seconden om zijn gaan alle controlelampjes van de programmatoetsen aan, hetgeen aangeeft dat het programma geannuleerd is en de machine naar de programmeerstand teruggekeerd is. (Als u opnieuw een afwasprogramma kiest, dan dient u zich ervan te verzekeren dat het afwasmiddelbakje niet leeg is). Als een uitgestelde start wordt geannuleerd, wordt ook het gekozen afwasprogramma geannuleerd. Na afloop van het afwasprogramma dooft het lichtsignaal onder de deur van de afwasmachine. Open de deur van de afwasmachine niet voordat het lichtsignaal gedoofd is. Als u de deur niet meteen na het einde van het afwasprogramma opent, dan treedt de ventilatie-inrichting van de machine in werking om te voorkomen dat er condens op het servies neerslaat. Het servies wordt ongeveer 20 minuten geventileerd als de machine aan staat. De ventilatie-inrichting slaat automatisch af wanneer de afwasmachine wordt uitgeschakeld of de deur wordt geopend. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Daardoor voorkomt u dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen. Eventuele condens op de binnenwanden en de deur van de afwasautomaat wordt veroorzaakt door het droogproces die de resterende waterdamp, die van het servies kant, op de koelere wanden doet condenseren. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. [. . . ] De afwasmachine is voorzien van beveiligingen die voorkomen dat het afwaswater in de drinkwaterleiding kan terugstromen en die aan de terzake geldende veiligheidseisen voldoen. De veiligheidsklep bevindt zich in het slangeinde dat aan de waterkraan wordt gekoppeld. Als de slang tijdens het innemen van water gaat lekken, dan wordt de waterstroom door de veiligheidsklep gestopt. Sluit de toevoerslang goed aan: - De elektrische bedrading voor de veiligheidsklep ligt in de slang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F65080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F65080VIL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag