Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65042WOP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65042WOP. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F65042WOP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65042WOP te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F65042WOP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4418 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F65042WOP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. [. . . ] Bij gebruik van de "multi-tab-functie" kan de duur van de cyclus veranderen. In dat geval zal de indicatie van de duur van het programma op het display automatisch worden bijgewerkt. Als het programma loopt kan de "Multi-tab-functie" NIET meer worden gewijzigd. Als u de "Multi-tab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma annuleren en vervolgens de "Multi-tab-functie". In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. Multi-tab-functie 23 In- of uitschakelen van de Multi-tab-functie Houd de beide Multi-Tab-toetsen (D en E) ingedrukt, tot het controlelampje van de "Multi-Tab-functie" gaat branden. Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze toetsen in te drukken tot het controlelampje van de "Multi-tab-functie" uitgaat. · De glansmiddeldosering kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de "Multi-Tab-functie" is ingeschakeld. Druk tegelijkertijd op toetsen B en C, totdat de lampjes van toetsen A , B, en C beginnen te knipperen. Druk op toets B, de lampjes van toetsen A en C gaan uit terwijl het lampje van toets B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan: = Glansmiddeldosering gedeactiveerd. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Onthoud dat u op deze wijze, als een programmatoets eenmaal is ingedrukt, u nog SLECHTS 3 seconden de gelegenheid hebt om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen, waarna het gekozen programma automatisch zal starten. De "uitgestelde start" en / of een afwasprogramma annuleren · Om een lopend startuitstel te annuleren moet u de afwasmachine opnieuw instellen. · Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een lopend afwasprogramma onderbreken: · Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. Druk opnieuw op de aan-/uittoets; het programma gaat verder waar het was onderbroken. Einde van het afwasprogramma · De afwasmachine stopt automatisch. · Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd. De afwasmachine uitruimen 27 De afwasmachine uitruimen · Hete borden zijn gevoelig voor stoten. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. [. . . ] Pas op als u de watertoevoerslang installeert: · de elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. · Ais de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de stekker uit het stopcontact. · Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door een specialist of door ELECTROLUX Service. · Plaats de watertoevoerslang zo dat hij nooit hoger is dan de onderrand van de veiligheidsklep. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F65042WOP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F65042WOP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag