Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65018UM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65018UM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F65018UM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65018UM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F65018UM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1609 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F65018UM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 65018 U Gebruiksaanwijzing Afwasmachine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt. Het indicatielampje van het glansmiddel en indicatielampje van het zout worden uitgeschakeld. Schakel de multitab-functie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de multitab-functie niet in- of uitschakelen wanneer het programma loopt. Om de multitab-functie in te schakelen: · Houd de beide Multitab-toetsen (functietoetsen D en E) ingedrukt. Om de multitab-functie uit te schakelen: · Houd de beide Multitab-toetsen (functietoetsen D en E) ingedrukt. · U kunt de dosering van het glansmiddel alleen in- of uitschakelen als de multitab-functie ingeschakeld is. ­ De indicatielampjes van functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. ­ Het digitale display laat de instelling zien. Glansmiddeldosering uitgeschakeld Glansmiddeldosering ingeschakeld 6. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan. Wasprogramma's Om normaal afwasmiddel te gebruiken: 1. Stel de glansmiddeldosering af. 17 Wasprogramma's Wasprogramma's Programma AUTO 45-70°1) Mate van vervuiling Alles Soort serviesgoed Serviesgoed, bestek, potten en pannen Beschrijving programma Voorwas Hoofdwas tot 45 °C of 70 °C 1 of 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen 30 MIN 60°2) Normaal of licht vervuild Serviesgoed en bestek Hoofdwas tot 60 °C Laatste spoelgang Serviesgoed, bestek, potten en pannen Voorwas Hoofdwas tot 70°C 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Drogen INTENSIV CARE 70° Sterk vervuild Eco 50°3) Normaal vervuild Serviesgoed en bestek Voorwas Hoofdwas tot 50°C 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Drogen Teer aardewerk en glaswerk Hoofdwas tot 45°C 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Drogen Normaal of licht vervuild 1) Tijdens het afwasprogramma Auto wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid van het water. Dit hangt af of het apparaat volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling van het serviesgoed. Het apparaat past automatisch de temperatuur van het water aan tijdens de hoofdwasfase. 2) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie van 4 personen die alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de machine wil laden. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad. Verbruikswaarden Programma AUTO 45-70° 30 MIN 60° Duur (in minuten)1) Energieverbruik (kWh) 1, 1 - 1, 7 0, 9 9 Water (in liters) 12 - 23 18 Een wasprogramma selecteren en starten Programma INTENSIV CARE 70° ECO 50° 1) Het digitale display toont de duur van het programma. Duur (in minuten)1) Energieverbruik (kWh) 1, 5 - 1, 7 1, 0 - 1, 1 0, 8 - 0, 9 Water (in liters) 16 - 18 12 - 13 14 - 15 De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid serviesgoed kunnen deze waarden veranderen. Een wasprogramma selecteren en starten Stel het afwasprogramma in met de deur op een kier. Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stellen en te starten: 1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat: ­ Alle programmalampjes aan gaan, ­ Het indicatielampje van het lopende programma gaat uit. Stel een nieuw afwasprogramma in. Een wasprogramma selecteren en starten 19 Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma instelt. Een afwasprogramma onderbreken Open de deur. · Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was onderbroken. Een afwasprogramma instellen en starten met uitgestelde start 1. Druk op de toets uitgestelde start totdat het display de juiste duur van de uitgestelde start van het afwasprogramma toont. ­ Het aftellen van de uitgestelde start telt af in stappen van 1 uur. [. . . ] Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep het stromende water. Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit: · Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen. · Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. · Laat alleen de Klantenservice de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F65018UM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F65018UM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag