Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65010ILM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65010ILM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F65010ILM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65010ILM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F65010ILM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2076 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F65010ILM (2066 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F65010ILM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Als het u niet lukt de storing te verhelpen met behulp van deze aanwijzingen, wend u dan tot onze service-afdeling. Onze service-afdeling helpt u graag bij eventuele technische problemen. Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing Waarschuwingen en belangrijke adviezen Afdanken Economisch en milieubewust afwassen Beschrijving van het apparaat Het bedieningspaneel Voordat u de machine in gebruik neemt Waterontharder instellen Zoutreservoir vullen Glansmiddelreservoir vullen Dagelijks gebruik Plaatsing van het serviesgoed en het bestek Gebruik van de onderste korf Bestekmandje Gebruik van de bovenste korf Hoogteregeling bovenste korf Afwasmiddel Verschillende types afwasmiddel Programma-overzicht Een afwasprogramma starten Onderhoud Schoonmaken van de zeven Wat is er aan de hand, als. . . [. . . ] Als u de deur sluit wordt het programma hervat waar het werd onderbroken. Als u de afwasmachine weer inschakelt met de aan/uit toets, dan wordt het programma hervat waar het werd onderbroken. Een lopend programma annuleren Om een programma te annuleren, moet u de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. Het controlelampje van het lopende programma knippert ongeveer 2 seconden. Daarna doven alle controlelampjes (behalve het bedrijfslampje en, indien aanwezig, het zout- en glansmiddel-lampje) hetgeen betekent dat het programma geannuleerd is. (Als u opnieuw een afwasprogramma kiest, dan dient u zich ervan te verzekeren dat het afwasmiddelbakje niet leeg is). 28 Gebruiksaanwijzing 7. Een uitgestelde start annuleren Om een uitgestelde start te annuleren, moet u de machine in de programmeerstand terugbrengen. Volg de instructies van het hoofstuk "Een programma annuleren". Als een uitgestelde start wordt geannuleerd, wordt ook het gekozen afwasprogramma geannuleerd. Op de digitale display verschijnt het cijfer nul 0 (tijd tot het einde van het programma). Als u de deur niet meteen na het einde van het afwasprogramma opent, dan treedt de ventilatie-inrichting van de machine in werking om te voorkomen dat er condens op het servies neerslaat. Het servies wordt ongeveer 20 minuten geventileerd als de machine aan staat. Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan. 33 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Met behulp van de volgende aanwijzingen kunt u zelf de meeste kleine storingen van de afwasmachine verhelpen. . . . de afwasmachine een alarmsignaal geeft Een alarm wordt als volgt gemeld: - het controlelampje van het lopende programma knippert - de digitale display geeft een foutcode aan Open de machinedeur en controleer het volgende (zie de tabel hier onder). Alarm / Storing - Het controlelampje van het lopende programma knippert Mogelijke oorzaak Waterkraan verstopt of verkalkt. Installatie van de waterafvoerslang controleren. Waterkraan is dicht. - De digitale display geeft Verstopte of vuile zeef (indien de foutcode aan aanwezig) van de watertoevoerslang. Afvoer verstopt. - Het controlelampje van het lopende programma knippert Waterafvoerslang niet goed - De digitale display geeft geïnstalleerd of geknikt. - Het controlelampje van het lopende programma knippert - De digitale display geeft de foutcode aan De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de service-afdeling. Nadat u het voorgaande gecontroleerd heeft, sluit u de deur en drukt u op de toets van het programma dat door het alarm onderbroken is. Als er opnieuw een alarmmelding verschijnt, neem dan contact op met onze service-afdeling. Stel u in verbinding met de service-afdeling als de machine een alarmmelding geeft die niet in bovenstaande tabel beschreven is. 34 Gebruiksaanwijzing . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat Storing Mogelijke oorzaak De machinedeur is niet goed dicht. Voor afwasmachines met uitgestelde start functie: er is een uitgestelde start ingesteld. Vervang de zekering. Als u het programma onmiddellijk wilt starten, de uitgestelde start annuleren. Gebruik een ander merk afwasmiddel. 35 Gebruiksaanwijzing . . . het afwasresultaat niet bevredigend is Het serviesgoed is niet schoon q q q q q q q q U heeft geen geschikt afwasprogramma gekozen. [. . . ] Als de machine wordt aangesloten op nieuwe of lange tijd ongebruikte leidingen, dan is het raadzaam om het water een paar minuten te laten doorstromen alvorens de watertoevoerslang op de machine aan te sluiten. De afwasmachine is voorzien van beveiligingen die voorkomen dat het afwaswater in de drinkwaterleiding kan terugstromen en die aan de terzake geldende veiligheidseisen voldoen. 46 Installatie Toevoerslang met veiligheidsklep De veiligheidsklep bevindt zich in het slangeinde dat aan de waterkraan wordt gekoppeld. Als de slang tijdens het innemen van water gaat lekken, dan wordt de waterstroom door de veiligheidsklep gestopt. Sluit de toevoerslang goed aan: - De elektrische bedrading voor de veiligheidsklep ligt in de slang. - Als de toevoerslang en/of de veiligheidsklep beschadigd zijn, dan moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F65010ILM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F65010ILM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag