Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65002UM0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65002UM0P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F65002UM0P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65002UM0P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F65002UM0P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5464 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F65002UM0P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt. Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten. Drücken Sie wiederholt die Taste Delay, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl anzeigt. VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. [. . . ] Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts en maakt u de ogen schoon met water. Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit. 1) Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir hebt bijgevuld. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt. Tien minuten na het einde van het afwasprogramma, wordt het apparaat automatisch via de AUTO OFF-functie uitgeschakeld. Blijf op deze toets drukken totdat het indicatielampje van het wasprogramma aan gaat. De resterende tijd tot het einde van het afwasprogramma · Het einde van een afwasprogramma (op de display verschijnt een nul) · Druk herhaaldelijk op deze toets om de start van het afwasprogramma 1 tot 24 uur uit te stellen. Druk op deze toets voor het starten van: · Druk op deze toets om de functies in te schakelen. Als een functie is ingeschakeld, gaat het bijbehorende indicatielampje aan. Option-toets Twee keer drukken Drie keer drukken Vier keer drukken Multitabfunctie GEDEACTIVEERD GEACTIVEERD GEDEACTIVEERD Extra hygiëne GEACTIVEERD GEACTIVEERD GEDEACTIVEERD Extra hygiëne Deze functie geeft betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70°C. Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen: · Slechts één programma-indicatielampje aan gaat. De display de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. de waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. [. . . ] Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten. Hoewel deze filters maar weinig onderhoud vergen, kunt u de filters het beste regelmatig controleren en zo nodig reinigen. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B). Zorg ervoor dat het filter goed wordt gemonteerd in de twee geleiders (C). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F65002UM0P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F65002UM0P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag