Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F64080IL-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F64080IL-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F64080IL-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F64080IL-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F64080IL-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (825 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F64080IL-M (817 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F64080IL-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eige naar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. 1 3 2 In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Algemene informatie en tips Milieu informatie Inhoud 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing Veiligheid Apparaataanzicht Bedieningspaneel De eerste keer gebruiken Waterontharder instellen Speciaal zout doseren Glansmiddel doseren Signaaltoon in en uitschakelen Het dagelijks gebruik Bestek en servies in de machine plaatsen Bovenste korf in hoogte verstellen Afwasmiddel doseren Gebruik van 3in1 afwasmiddelen Afwasprogramma kiezen (programmatabel) Afwasprogramma starten Starttijdkeuze instellen Afwasautomaat uitschakelen Onderhoud en reiniging Wat te doen als. . . [. . . ] Als de deur van de afwasautomaat niet wordt geopend, dan wordt het signaal na 3 minuten en na 6 minuten herhaald. Uw vaat droogt sneller als u de deur na afloop van het programma even hele maal open zet en vervolgens laat aanstaan. De kraan dichtdraaien! 1 Machine leeghalen 3 Het is normaal dat de binnendeur en het vakje voor afwasmiddel vochtig zijn. Daardoor voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op servies in de onderste korf druppelt. Onderhoud en reiniging 27 Onderhoud en reiniging 1 Geen meubelreinigingsmiddel of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen. De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen. Reiniging van de zeven 3 De zeven moeten regelmatig worden gecon troleerd en gereinigd. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B). 3. Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Alle zeven onder stromend water grondig reinigen. 28 Onderhoud en reiniging 5. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasau tomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. Als in het vak voor het vaatwasmiddel na afloop van het programma nog vaatwasmiddelresten aanwezig zijn, was ofwel de sproeiarm geblokkeerd of zijn de sproeiarmopeningen door verontreinigingen in het spoelwater verstopt geraakt. U hebt de mogelijkheid de sproeiarmen voor reiniging uit hun bevestiging los te maken (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Op glazen en overige vaat zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie Neem contact op met de klantenservice van de vaatwasmiddelfabrikant. Afvalverwerking 33 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de ge meentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecy cled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan wor den. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen. W 1 Technische gegevens Capaciteit: Toegestane waterdruk: Elektrische aansluiting: Afmetingen: Max. [. . . ] 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een be roep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaan de reparatie aan de technicus te overleggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F64080IL-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F64080IL-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag