Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3941 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: · Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] · Om het lopende wasprogramma of een aftellende uitgestelde start te annuleren. Zie 'Geluidssignalen'. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen: · Het instellen en starten van een afwasprogramma. · Het glansmiddeldoseerbakje in- of uitschakelen (alleen als de multitabfunctie is ingeschakeld). Het apparaat staat in de instelmodus als: · Alle programmalampjes aan gaan. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: · Slechts één programma-indicatielampje aan gaat. · De display de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Zie 'Een afwasprogramma selecteren en starten'. Geluidssignalen U hoort onder de volgende omstandigheden geluidssignalen: · Het afwasprogramma is voltooid. Fabrieksinstelling: aan. Bediening van het apparaat 11 De geluidssignalen uitschakelen 1. Druk tegelijkertijd op functietoets (B) en functietoets (C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van functietoets (A), (B) en (C) knipperen. Als u op functietoets (C) drukt, · gaan de indicatielampjes van functietoetsen (A) en (B) uit. Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is. De afwasautomaat inruimen De multitabfunctie inschakelen 15 1. Druk tegelijkertijd op functietoets (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat het multitab-indicatielampje aan gaat. · Als u de multitabfunctie hebt ingeschakeld, blijft deze functie ingeschakeld totdat u de functie zelf weer uitschakelt. De multitabfunctie uitschakelen en apart afwasmiddel, zout en glansmiddel gebruiken 1. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat het multitab-indicatielampje aan gaat. Als het afwasprogramma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid van uw omgeving. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN Adviezen · Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken). · Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen. · Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. · Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken. · Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen. 16 De afwasautomaat inruimen Onderrek Plaats steelpannen, deksels, borden, slakommen en bestek in het onderrek. [. . . ] Schakel het apparaat uit voordat u de controles uitvoert. Storing Het apparaat wordt niet gevuld met water. Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. · Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Schakel het apparaat na de controle in. Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 54030 VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag