Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F50777S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F50777S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F50777S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F50777S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F50777S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (828 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F50777S (825 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F50777S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 152950 41/0nl 15-02-2006 12:25 Pagina 1 FAVORIT 50777 Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152950 41/0nl 15-02-2006 12:25 Pagina 2 Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Om die reden bereiken sommige afwasmiddelen hun volle reinigende kracht niet tijdens korte afwasprogramma's. Werk dus met lange afwasprogramma's als u afwasmiddelen in tabletvorm gebruikt, zodat resten ervan volledig verwijderd worden. Geconcentreerde afwasmiddelen De hedendaagse afwasmiddelen voor afwasautomaten zijn bijna altijd laag-alkalische geconcentreerde afwasmiddelen met natuurlijke enzymen in tablet- of poedervorm. Het werken met 50°C afwasprogramma's in combinatie met deze geconcentreerde afwasmiddelen reduceert de vervuiling en is goed voor uw servies, want deze afwasprogramma's zijn speciaal afgestemd op de vuilverwijderende eigenschappen van de enzymen in geconcentreerde afwasmiddelen. Om die reden kan het werken met 50°C afwasprogramma's in combinatie met geconcentreerde afwasmiddelen dezelfde reinigingsresultaten opleveren, die u anders alleen met 65°C afwasprogramma's bereikt. 26 152950 41/0nl 15-02-2006 12:25 Pagina 27 Gebruiksaanwijzing "3 in 1" / combi-afwasmiddelen Dit type afwasmiddel heeft een gecombineerde afwasmiddel/glansmiddel/zout functie. Voor de start van het afwasprogramma doet u het "3 in 1" afwasmiddel in het reservoir. LET OP: Als uw servies niet droog genoeg is, raden wij u het volgende aan: 1. Activeer de dosering van het spoelmiddel en stel de dosering van het glansmiddel in op positie 2. Als u besluit om terug te keren naar het systeem met standaard afwasmiddel, raden wij u het volgende aan: q q q q q Deactiveer de "3 in 1" functie. Zet de waterhardheid op de hoogste instelling en laat het normale afwasprogramma 3 keer draaien zonder servies in de machine. Pas de dosering van het glansmiddel aan. LET OP: Als u "4 in 1" afwasmiddelen gebruikt, waarvan de "3 in 1" formule uitgebreid is met een anti-corrosiemiddel voor glas, volgt u dezelfde richtlijnen als voor de "3 in 1" afwasmiddelen. 27 152950 41/0nl 15-02-2006 12:25 Pagina 28 Gebruiksaanwijzing Programma-overzicht Programmaverloop Tussenspoelen Programma Soort belading Mate van verontreiniging Verbruiksgegevens2 Duur (minuten) Energie (kWh) Voorspoelen AUTOMATIC Servies en bestek Normaal verontreinigd · · · 1/2x · · 92 1, 1 12 115 1, 5 25 30 MIN Servies en bestek Vers vuil -·-·· · · 2x · · 30 0, 8 INTENSIV CARE 70° Servies, bestek en pannen Sterk verontreinigd 120 1, 7 23 130 1, 9 25 ECO 50° 1 Servies en bestek Normaal verontreinigd ····· 160 1, 05 15 (Voorspoelen) Servies dat u pas later gaat afwassen Bij dit programma is geen afwasmiddel nodig ·---- 12 0, 1 (1) Testnorm programma (Zie "Toelichtingen voor testinstituten"). Dit programma, speciaal ontworpen voor het gebruik van afwasmiddelen met enzymen, levert resultaten die anders alleen met 65°C-programma's en traditionele afwasmiddelen te bereiken zijn. De tijdsduur van afwassen en drogen is verlengd om de lagere temperatuur te compenseren. (2) De vermelde waarden gelden slechts als richtlijn omdat zij afhangen van de temperatuur en druk van het leidingwater en van de spanning van het elektriciteitsnet. "AUTOMATIC" afwasprogramma Met het "AUTOMATIC" programma bepaalt de afwasmachine de vervuilingsgraad van de vaat op basis van een meting van de troebelheid van het water. Bij weinig vaat of een lichte vervuiling duren de programmaonderdelen "voorspoelen", "afwassen" en "spoelen" minder en het waterverbruik is beperkt. Bij een volle lading vaat of een sterke vervuiling duren de programmaonderdelen "voorspoelen", "afwassen" en "spoelen" langer met een groter verbruik van water. Daardoor varieert het water- en energieverbruik van het "AUTOMATIC" programma (zie het "Programmaoverzicht" hierboven). Met het "AUTOMATIC" programma wordt de watertemperatuur automaisch geregeld op een temperatuur van 50°C t/m 65°C, naargelang de vervuilingsgraad van de vaat. 28 Water (liter) 9 4 Naspoelen Reinigen Drogen 152950 41/0nl 15-02-2006 12:25 Pagina 29 Gebruiksaanwijzing Een afwasprogramma starten 1. Controleer of. . . Het serviesgoed en bestek goed geplaatst zijn, zodat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. 2. Een programma kiezen en starten Druk op de toets van het gewenste programma (zie "Programma-overzicht"). Het bijbehorende controlelampje gaat branden en op de digitale display knippert de tijdsduur (in minuten) van het gekozen programma. 3 seconden na de laatste druk op een toets start het programma automatisch. Nadat het programma gestart is doven geeft de digitale display de tijdsduur tot het einde van het programma aan met vast brandende cijfers. Een programma kiezen en starten met uitgestelde start Stel deze optie in voordat u een programma kiest. Houd de uitgestelde start toets ingedrukt totdat de digitale display het gewenste aantal uren knipperend aangeeft (van 1 t/m 19 uur). [. . . ] Het uiteinde van de toevoerslang dat op de machine is aangesloten, kan in iedere gewenste stand gedraaid worden nadat de wartel is los gedraaid. Als de machine wordt aangesloten op nieuwe of lange tijd ongebruikte leidingen, dan is het raadzaam om het water een paar minuten te laten doorstromen alvorens de watertoevoerslang op de machine aan te sluiten. De afwasmachine is voorzien van beveiligingen die voorkomen dat het afwaswater in de drinkwaterleiding kan terugstromen en die aan de terzake geldende veiligheidseisen voldoen. 44 152950 41/0nl 15-02-2006 12:25 Pagina 45 Installatie Toevoerslang met veiligheidsklep De veiligheidsklep bevindt zich in het slangeinde dat aan de waterkraan wordt gekoppeld. Als de slang tijdens het innemen van water gaat lekken, dan wordt de waterstroom door de veiligheidsklep gestopt. Sluit de toevoerslang goed aan: - De elektrische bedrading voor de veiligheidsklep ligt in de slang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F50777S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F50777S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag