Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44860S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44860S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F44860S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44860S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F44860S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (738 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F44860S (737 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F44860S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 152959 46/0nl 19-01-2005 16:08 Pagina 1 FAVORIT 44860 Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152959 46/0nl 19-01-2005 16:08 Pagina 2 Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Als u deze functie wilt annuleren, dan moet u eerst het afwasprogramma annuleren (zie "Een lopend programma annuleren") en dan de functie met een druk op de bijbehorende toets annuleren. Daarna moet u opnieuw een afwasprogramma kiezen. 29 152959 46/0nl 19-01-2005 16:08 Pagina 30 Gebruiksaanwijzing OPMERKING: Als het droogresultaat niet naar wens is, dan kunt u de afgifte van glansmiddel activeren. Het activeren/deactiveren van de afgifte van glansmiddel is alleen mogelijk als de 3 in 1 functie geactiveerd is. De afgifte van glansmiddel inschakelen Als de afgifte van glansmiddel is ingeschakeld, dan is automatisch ook het glansmiddel-lampje ingeschakeld. Schakel de machine uit en druk op de aan/uit toets; alle controlelampjes van de toetsen voor programmakeuze gaan branden (programmeerstand). Als het controlelampje van slechts één programmatoets gaat branden, dan is er een afwasprogramma gekozen. Het gekozen programma moet geannuleerd worden door de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Als de 2 seconden om zijn gaan alle controlelampjes van de toetsen aan, hetgeen aangeeft dat het programma geannuleerd is en de machine naar de programmeerstand teruggekeerd is 2. Druk de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd in; de controlelampjes van de multifunctionele toetsen 1, 2 en 3 knipperen. Druk op multifunctionele toets 2; de controlelampjes van de multifunctionele toetsen 1 en 3 gaan uit terwijl het controlelampje van toets multifunctionele 2 blijft knipperen. Afgifte van glansmiddel uitschakelen Afgifte van glansmiddel inschakelen 4. Om de afgifte van glansmiddel uit te schakelen, drukt u opnieuw op multifunctionele toets 2; de digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Om de nieuwe instelling in het geheugen op te slaan, schakelt u de machine uit d. m. v. de aan/uit toets of wacht u 60 seconden, waarna de machine automatisch naar de programmeerstand terugkeert. 30 152959 46/0nl 19-01-2005 16:08 Pagina 31 Gebruiksaanwijzing Onderhoud Reinig de buitenkant van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Schoonmaken van de zeven De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove zeef (A), een microfilter (B) en een vlakke zeef (C). 3. Greep ongeveer een kwart slag linksom draaien en uitnemen. MA39 31 152959 46/0nl 19-01-2005 16:08 Pagina 32 Gebruiksaanwijzing 4. Grove zeef (A) aan het oogje pakken en uit het microfilter (B) trekken. Vlakke zeef (C) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. [. . . ] - Een toevoerslang met veiligheidsklep mag alleen door bevoegde vakmensen of door de service-afdeling vervangen worden. - Plaats de toevoerslang zodanig dat hij nooit de hoogte van de onderkant van de veiligheidsklep overschrijdt. 47 152959 46/0nl 19-01-2005 16:08 Pagina 48 Installatie Waterafvoer De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden 1. In een gootsteen, gebruik daarvoor de meegeleverde slanghouder (indien aanwezig). De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min. ) en 100 cm (max. ) boven de onderkant van het apparaat liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F44860S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F44860S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag