Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44460

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44460. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F44460 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44460 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F44460 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (899 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F44460 (891 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F44460

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44460 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Let er bij deze procedure op dat het platte filter niet boven de bodem van het vaatwascompartiment uitsteekt. Onderhoud en reiniging 31 De vaatwasser mag onder geen beding zonder filters worden gebruikt. Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging van de filters heeft slechtere vaatwasresultaten en mogelijk schade aan de vaatwasser tot gevolg. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. De buitenkant van de machine reinigen Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik nooit schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen, enz. ). Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het vaatwasmiddelvakje en spoelmiddelreservoir regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd. Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een vaatwasprogramma voor extra vuile vaat te draaien zonder vaat, maar met vaatwasmiddel. Als de vaatwasser langere tijd niet wordt gebruikt Als u de vaatwasser gedurende langere tijd niet gebruikt, is het aan te bevelen: 1. De stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien; 2. De deur op een kier te zetten om de vorming van vervelende geurtjes te voorkomen; 3. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 C. Als het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De machine verplaatsen 1. Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): trek de stekker uit het stopcontact; draai de waterkraan dicht; verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang; trek de machine samen met de slangen naar voren. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. 32 Het oplossen van problemen Het oplossen van problemen De vaatwasser start niet of stopt terwijil hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen. Zet de vaatwasser uit, open de deur en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit. Storingscode en storing q Mogelijke oorzaak en oplossing q Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig, 1 keer knipperen van het controlelampje einde programma De waterkraan is verstopt of aangezet met ketelsteen. Het filter (indien aanwezig) in de schroefslangfitting bij de waterinlaatklep is verstopt. Draai de waterkraan dicht en raadpleeg ELECTROLUX Service. q q De vaatwasser wordt niet gevuld met water q q q Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig, 2 keer knipperen van het controlelampje einde programma q q q Het afwaswater wordt niet afgevoerd q Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig, 3 keer knipperen van het controlelampje einde programma q q Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd Het oplossen van problemen 33 Storing Het programma begint niet q Mogelijke oorzaak en oplossing De deur van de vaatwasser is niet goed gesloten. Annuleer de uitgestelde start als de vaat direct moet worden gedaan. q q q Als u deze controles hebt uitgevoerd sluit u de deur van de vaatwasser en zet u de machine aan. Druk op de toets van het programma dat bezig was voordat het alarm zich voordeed. Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u ELECTROLUX Service te raadplegen. Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ELECTROLUX Service te raadplegen. Houd als u contact opneemt met ELECTROLUX Service de volgende gegevens bij de hand: model (Mod. ), productnummer (PNC) en serienummer(S. N. ). Deze informatie is te vinden op de typeplaat aan de zijkant van de deur van de vaatwasser. [. . . ] Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen Art. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F44460

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F44460 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag