Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44082I-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44082I-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F44082I-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44082I-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F44082I-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (771 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F44082I-M (761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F44082I-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44082 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen. · De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen. Reiniging van de zeven 3 De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B). 23 3. Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasautomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. Reiniging van de sproeikoppen van de sproeiarmen De sproeikoppen van de sproeiarmen regelmatig op verstopping controleren. Als een reiniging vereist is, de sproeiarm uit de bevestiging nemen en de sproeikop met een spits voorwerp reinigen (draad of naald). De sproeikopopening niet beschadigen. 3 24 Bovenkorf-sproeiarm 1. Bovenkorf-sproeiarm, voor het uitnemen krachtig naar beneden kantelen. Gereinigde bovenkorf-sproeiarm weer plaatsen door deze schuin op het verbindingsstuk aan te brengen: de beide delen goed samendrukken, tot deze hoorbaar vastklikken. Bodem-sproeiarm 1. Bodem-sproeiarm voor het verwijderen uit de vergrendeling omhoog trekken. Bodem-sproeiarm aan het verbindingsstuk bevestigen en vast omlaag drukken, tot het hoorbaar vastklikt. 25 Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Wanneer tijdens het bedrijf op het bedieningspaneel de indicaties knipperen of branden die in de volgende tabel zijn beschreven, raadpleeg dan de tabel om de fout op te lossen. Nadat de fout die in een ritme van 1 of 2 korte knippersignalen wordt weergegeven in de indicatie voor het programma-einde is opgelost, drukt u op de toets van het reeds gestarte programma. Als de fout opnieuw wordt aangegeven, dient u contact op te nemen met de service-afdeling en de foutmelding door te geven. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De waterkraan is verstopt of Waterkraan reinigen. De programma-indicatie van het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knippert in het ritme van 1 kort lichtsignaal met daartussen een pauze van ca. 3 seconden: (Problemen met de watertoevoer) Waterkraan opendraaien. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeslangkoppeling van de kraan ling reinigen. Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven). Positie van de slang controleren. Zeven in de kuipbodem zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. 26 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Sifon reinigen. De programma-indicatie van De sifon is verstopt. het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knip- Waterafvoerslang ligt niet pert in het ritme van 2 kor- goed. De indicatie voor het einde van het programmma knip- De beveiliging tegen wapert in het ritme van 3 kor- teroverlast is in werking gete, opeenvolgende treden. De stekker zit niet in het stopcontact. Positie van de slang controleren. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de klantenservice. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F44082I-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F44082I-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag