Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080VIL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F44080VIL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080VIL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F44080VIL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (810 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F44080VIL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 152958 35/0nl 2-02-2005 16:36 Pagina 1 FAVORIT 44080 VIL-1 Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152958 35/0nl 2-02-2005 16:36 Pagina 2 Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Wanneer u de deur weer sluit, wordt het programma hervat vanaf het punt waar het onderbroken is. Een lopend programma annuleren Open de machinedeur. Om een lopend programma te annuleren, moet u de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. Het controlelampje van het lopende programma knippert ongeveer 2 seconden. Als de 2 seconden om zijn gaan alle controlelampjes van de programmatoetsen aan, hetgeen aangeeft dat het programma geannuleerd is en de machine naar de programmeerstand teruggekeerd is. (Als u opnieuw een afwasprogramma kiest, dan dient u zich ervan te verzekeren dat het afwasmiddelbakje niet leeg is). 6. Om een uitgestelde start te annuleren drukt u meerdere malen op de "uitgestelde start" toets totdat alle controlelampjes van de tjidsinstelling (3 h, 6 h, 9 h) doven. Het gekozen afwasprogramma begint pas wanneer de deur gesloten wordt. 31 152958 35/0nl 2-02-2005 16:36 Pagina 32 Gebruiksaanwijzing 7. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. 8. Daardoor voorkomt u dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen. Eventuele condens op de binnenwanden en de deur van de afwasautomaat wordt veroorzaakt door het droogproces die de resterende waterdamp, die van het servies kant, op de koelere wanden doet condenseren. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 32 152958 35/0nl 2-02-2005 16:36 Pagina 33 Gebruiksaanwijzing Onderhoud Reinig de buitenkant van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Schoonmaken van de zeven De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove zeef (A), een microfilter (B) en een vlakke zeef (C). 3. Greep ongeveer een kwart slag linksom draaien en uitnemen. MA36 33 152958 35/0nl 2-02-2005 16:36 Pagina 34 Gebruiksaanwijzing 4. Grove zeef (A) aan het oogje pakken en uit het microfilter (B) trekken. Vlakke zeef (C) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. Belangrijk! [. . . ] - Een toevoerslang met veiligheidsklep mag alleen door bevoegde vakmensen of door de service-afdeling vervangen worden. - Plaats de toevoerslang zodanig dat hij nooit de hoogte van de onderkant van de veiligheidsklep overschrijdt. 50 152958 35/0nl 2-02-2005 16:36 Pagina 51 Installatie Waterafvoer De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden 1. In een gootsteen, gebruik daarvoor de meegeleverde slanghouder (indien aanwezig). De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min. ) en 100 cm (max. ) boven de onderkant van het apparaat liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F44080VIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F44080VIL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag