Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080ID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080ID. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F44080ID handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080ID te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F44080ID : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (759 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F44080ID (724 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F44080ID

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44080 i Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Op glazen en overige vaat zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie Neem contact op met de klantenservice van de vaatwasmiddelfabrikant. Afvalverwerking 31 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de ge meentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecy cled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan wor den. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen. W 1 Technische gegevens Capaciteit: Toegestane waterdruk: Elektrische aansluiting: Afmetingen: Max. gewicht: 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 0, 1 1, 0 MPa (= 10 100 N/cm2 = 1 10 bar ) Zie ook het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat. 818 878 x 596 x 570 (H x B x D in mm) 45 kg 5 32 Aanwijzingen voor testinstituten Aanwijzingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet bij een volle belading met het testprogramma (zie pro grammatabel) worden uitgevoerd. De testen volgens EN 50242 moeten met een volledig gevuld zoutvakje van de water ontharder, met een volledig gevuld vakje voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Volle belading: 12 standaardcouverts incl. dienbestek Dosering van het afwasmiddel: Instelling van het glansmiddel: Bovenste korf *) 5 g + 25 g (type B) 4 (type III) Voorbeelden voor het beladen van de afwasautomaat: *) Eventueel de aan de linkerkant beschikbare kopjesrekken evenals de eventueel beschikbare be stekhouder verwijderen. Onderste korf met bestekkorf *) Bestekkorf *) Eventueel aan de linkerkant aanwezige kopjesrekken en eventueel aanwezige bierglashouders inclusief frame verwijderen. Opstel en aansluitaanwijzing 33 Opstel en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie De afwasautomaat alleen staand transporteren omdat anders zout water uit de machine kan lopen. Voor de ingebruikname de afwasautomaat op transportschade controleren. Neem de afwasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer, de toe of af voerslang beschadigd zijn of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate beschadigd zijn dat het apparaat open toegankelijk is. De stekker altijd in een volgens de voorschriften genstalleerd randgeaard stopcontact steken. Controleer vr de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven. Meerwegstekkers en/of verbindingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. Het aansluitsnoer van de afwasautomaat mag alleen door de service afdeling of een erkend vakman worden vervangen. Een toevoerslang met veiligheidsventiel mag alleen door de service afdeling worden vervangen. 34 Opstellen van de afwasautomaat Opstellen van de afwasautomaat De afwasautomaat dient op een vaste vloer opgesteld te worden, stabiel en horizontaal te staan en in alle richtingen uitgelijnd te worden. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toe stel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Belgi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F44080ID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F44080ID zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag