Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F40360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F40360. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F40360 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F40360 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F40360 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1826 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F40360 (1825 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F40360

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 40360 Gebruiksaanwijzing Afwasmachine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat een normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. De glansmiddeldosering in te stellen. Wasprogramma's Programma Mate van vervuiling Soort serviesgoed Beschrijving programma Tussentijdse spoelbeurt Verbruikswaarden 1) Laatste spoelgang Duur (minuten) Energie (kWh) 1, 8 -2, 0 0, 9 120 - 130 30 MIN 2) Licht vervuild Serviesgoed en bestek 30 9 22 - 24 INTENSIV CARE 70° Sterk vervuild Serviesgoed, bestek, potten en pannen 2x Water (liter) Hoofdwas Voorwas Drogen Een wasprogramma selecteren en starten Programma Mate van vervuiling Soort serviesgoed Beschrijving programma Tussentijdse spoelbeurt 17 Verbruikswaarden 1) Laatste spoelgang Duur (minuten) Energie (kWh) 1, 4 - 1, 6 0, 1 1, 0 - 1, 2 100 - 110 130 - 140 12 Voorwas Alles Gedeeltelijke belading (later op de dag verder te vullen) 4) 1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed. Dit is het perfecte dagelijkse programma, speciaal bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed van het ontbijt en het avondeten af te wassen. 4) Voor dit programma hoeft geen afwasmiddel gebruikt te worden Een wasprogramma selecteren en starten 1. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien Controleer of de waterkraan is geopend Sluit de deur. Draai de programmaschakelaar totdat de programma-aanwijzer correspondeert met het gewenste programma (zie de tabel "Afwasprogramma's"). ­ De controlelampjes van de onderdelen waaruit het programma bestaat gaan knipperen. Druk op de start/RESET-toets, het programma begint automatisch en het start/RESET-controlelampje brandt. ­ Zodra het programma begint, gaat het fasecontrolelampje uit, behalve het controlelampje voor de lopende fase; dat blijft constant branden. 5 14 - 16 ECO 50° 3) Normaal vervuild Serviesgoed en bestek 19 - 21 NORMAL 65° Normaal vervuild Serviesgoed en bestek Water (liter) Hoofdwas Voorwas Drogen 18 Een wasprogramma selecteren en starten Wanneer het programma loopt, kan de gemaakte keuze niet worden gewijzigd door de programmaschakelaar op een ander programma of op de stand Uit te draaien. Indien u het lopende programma wilt wijzigen, moet u de gemaakte keuze annuleren (zie "Een lopend afwasprogramma annuleren"). Het programma instellen en starten met "uitgestelde start" · Hiermee kan de start van het programma 3 uur worden uitgesteld. Druk na het kiezen van het afwasprogramma op de toets uitgestelde start. Druk op de START/RESET-toets, het aftellen van de uitgestelde start begint automatisch. ­ Als u de deur opent, wordt het aftellen niet gewijzigd of onderbroken. ­ Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch, het controlelampje voor het startuitstel gaat uit, terwijl het controlelampje voor de lopende fase brandt. De "uitgestelde start" annuleren · Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets start/annuleren, de controlelampjes van de toetsen start/annuleren en uitgestelde start gaan uit, terwijl de fasecontrolelampjes gaan knipperen. Druk op de toets start/annuleren om het gekozen afwasprogramma te starten. Het afwasprogramma of het aftellen van het startuitstel begint pas nadat u op de toets start/annuleren hebt gedrukt. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een lopend afwasprogramma onderbreken: · Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. Het start/RESETcontrolelampje gaat uit en de fasecontrolelampjes knipperen. [. . . ] Dit apparaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het in de machine gebruikte water terugkeert in het drinkwatersysteem. Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving voor loodgieterswerk. Aansluiting waterafvoerslang Het uiteinde van de afvoerslang kan op de volgende manieren worden aangesloten: 1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. Aansluiting aan de waterleiding 27 De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van tussen de 30 cm (minimum) en 100 cm (maximum) vanaf de bodem van de afwasmachine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F40360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F40360 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag