Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F35410IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F35410IM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F35410IM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F35410IM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F35410IM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5997 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F35410IM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] 4) Voor dit programma hoeft geen afwasmiddel gebruikt te worden Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien Controleer of de waterkraan is geopend Sluit de deur. Draai de programmaschakelaar totdat de programma-aanwijzer correspondeert met het gewenste programma (zie de tabel "Afwasprogramma's"). Druk op de start/RESET-toets, het programma begint automatisch en het start/RESET-controlelampje brandt. ­ Zodra het programma begint, gaat het fasecontrolelampje uit, behalve het controlelampje voor de lopende fase; dat blijft constant branden. Wanneer het programma loopt, kan de gemaakte keuze niet worden gewijzigd door de programmaschakelaar op een ander programma of op de stand Uit te draaien. Indien u het lopende programma wilt wijzigen, moet u de gemaakte keuze annuleren (zie "Een lopend afwasprogramma annuleren"). Druk na het kiezen van het afwasprogramma op de toets uitgestelde start. Druk op de START/RESET-toets, het aftellen van de uitgestelde start begint automatisch. ­ Als u de deur opent, wordt het aftellen niet gewijzigd of onderbroken. ­ Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch, het controlelampje voor het startuitstel gaat uit, terwijl het controlelampje voor de lopende fase brandt. Het afwasprogramma of het aftellen van het startuitstel begint pas nadat u op de toets start/annuleren hebt gedrukt. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Nu kunt u een nieuw afwasprogramma instellen of de machine uitschakelen. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Schakel de afwasmachine uit door de programmaknop weer in de Uit-stand te draaien. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt. Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed. Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. De filters moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en gereinigd. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld voordat de filters worden schoongemaakt. [. . . ] De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van tussen de 30 cm (minimum) en 100 cm (maximum) vanaf de bodem van de afwasmachine. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen. Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F35410IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F35410IM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag