Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F35010VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F35010VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F35010VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F35010VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F35010VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1703 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F35010VI (2272 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F35010VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 35010 VI Gebruiksaanwijzing Afwasmachine 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Kies de laagste instelling voor de waterhardheid en de dosering van het glansmiddel. Alvorens het afwasprogramma te starten eerst het afwasmiddeltablet in het afwasmiddelbakje leggen. Afwasprogramma's 21 Het zoutreservoir en de het glansmiddeldoseerbakje hoeven dan niet meer bijgevuld te worden. In dit geval gaat het controlelampje voor het glansmiddel altijd branden wanneer de machine wordt ingeschakeld (niet alle modellen zijn voorzien van een controlelampje voor het glansmiddel). Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. De glansmiddeldosering in te stellen. Afwasprogramma's Programma Mate van vervuiling Soort serviesgoed Beschrijving programma Tussentijdse spoelbeurt Verbruikswaarden1) Laatste spoelgang Duur (minuten) Energie (kWh) 1, 8 -2, 0 0, 9 1, 5 - 1, 7 30 MIN 2) NORMAL 65° Licht vervuild Normaal vervuild Serviesgoed en bestek Serviesgoed en bestek 30 120 - 130 105 - 115 23 - 25 9 22 - 24 INTENSIV CARE 70° Sterk vervuild Serviesgoed, bestek, potten en pannen Water (liter) Hoofdwas Voorwas Drogen 22 Een afwasprogramma selecteren en starten Programma Mate van vervuiling Soort serviesgoed Beschrijving programma Tussentijdse spoelbeurt Verbruikswaarden1) Laatste spoelgang Duur (minuten) Energie (kWh) 0, 1 1, 0 - 1, 2 130 - 140 12 Voorwas Alles Gedeeltelijke lading (later op de dag verder te vullen)4) 1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed. Dit is het perfecte dagelijkse programma, speciaal bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed van het ontbijt en het avondeten af te wassen. 4) Voor dit programma hoeft geen afwasmiddel gebruikt te worden Een afwasprogramma selecteren en starten Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets Programmakeuze/RESET tot het lampje van het gewenste afwasprogramma gaat branden (zie tabel "Afwasprogramma's"). 5 14 - 16 ECO 50° 3) Normaal vervuild Serviesgoed en bestek Water (liter) Hoofdwas Voorwas Drogen Een afwasprogramma selecteren en starten 5. Sluit de deur van de afwasmachine, het programma start automatisch. 23 De uitgestelde start van een afwasprogramma instellen en annuleren U kunt de start van een afwasprogramma tot 3 uur uitstellen. Het afwasprogramma start automatisch nadat er drie uur zijn verstreken. Het geselecteerde programma begint direct te draaien, zodra de deur is gesloten. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een lopend afwasprogramma onderbreken: · Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. Het lopende programma annuleren · Open de deur van de afwasmachine; druk gedurende ongeveer 3 seconden op de toets Programmakeuze/RESET, tot het lampje van het lopende programma uit gaat en het lampje einde programma gaat knipperen. Het afwasprogramma is geannuleerd en het apparaat staat nu in de instelmodus. · Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Einde van het afwasprogramma · De afwasmachine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen. · Het lampje einde programma brandt. 24 De afwasmachine uitruimen · Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden. [. . . ] De watertoevoerslang mag tijdens het aansluiten niet zijn geknikt, worden platgedrukt of in de knoop zitten. De afwasmachine is voorzien van een vul- en afvoerslang die afhankelijk van de installatie door middel van de sluitmoer naar links of naar rechts kunnen worden gedraaid. NIET alle modellen afwasmachines hebben vul- en afvoerslangen die zijn uitgerust met een sluitmoer. Als de machine wordt aangesloten op nieuwe leidingen of op leidingen die lang niet zijn gebruikt, dient u het water enkele minuten te laten doorlopen alvorens de toevoerslang aan te sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F35010VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F35010VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag