Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.65450VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.65450VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F.65450VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.65450VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F.65450VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (365 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F.65450VI (353 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F.65450VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 65450 VI Lave-vaisselle Afwasautomaat Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Warm voorspoelen 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Actief drogen Lauw voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Actief drogen Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Actief drogen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Indicatieve waarden * ProgrammaStroomWaterduur verbruik verbruik in minuten in kWh in liter 12 0, 02 7 94 ÷ 104 1, 89 18 79 ÷ 89 1, 15 13 119 ÷ 129 0, 8 13 34 ÷ 44 0, 7 10 * De vermelde waarden gelden slechts als richtlijn omdat zij afhangen van de temperatuur en druk van het leidingwater en van de spanning van het elektriciteitsnet. 59 Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn Verzeker u ervan dat de zeven schoon en goed geplaatst zijn. 2. Druk op de AAN/UIT-toets Het controlelampje "aan/uit" gaat branden. 3. 4. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn Vullen van de korven Verwijder grove resten uit schalen en borden. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. 6. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien Afwasmiddel doseren Strooi of giet afwasmiddel in het afwasmiddelbakje. Sluit het dekseltje. 7. Programma kiezen Druk op de toets van het gewenste afwasprogramma. Het controlelampje van het gekozen programma begint te knipperen. 8. Starten Draai de kraan open. Een geluidssignaal geeft aan dat het programma is gestart en het controlelampje van het gekozen programma brandt nu onafgebroken. 60 9. Machine is klaar De machine stopt automatisch. Een geluidssignaal geeft aan dat het programma klaar is, het controlelampje "aan/uit" knippert en het controlelampje van het beëindigde programma gaat uit. Wacht 15 à 20 minuten voordat u de deur van de afwasmachine opent om te voorkomen dat u zich verbrandt aan het hete vaatwerk en dat de meubels en apparaten in de buurt van de afwasmachine beschadigd raken door de stoom die uit de afwasmachine komt. Open de deur en schakel de afwasmachine uit door op de AAN/UIT-toets te drukken. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. 10. Annuleren van een programma Als u de deur nog niet gesloten hebt kunt u het programma veranderen door eenvoudigweg op de toets van het nieuwe programma te drukken. Een programma dat al gestart is kunt u annuleren door de deur te openen en dan de toets van het gestarte programma ingedrukt te houden totdat het bijbehorende controlelampje uitgaat. Het programma is nu geannuleerd en u kunt er opnieuw een kiezen. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de AAN/UIT-toets. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 61 Onderhoud Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. [. . . ] Dat is echter tevens één van de redenen waarom, met name bij sterk bevuilde afwas, de resultaten niet altijd goed zullen zijn. Zie erop toe dat de waterleidingdruk niet de bij de technische gegevens vermelde waarde overschrijdt. De slang mag nimmer geknikt kunnen raken, want dat zou de waterstroom kunnen belemmeren. De slang mag nooit geknikt kunnen raken, ook niet tijdens het op z'n plaats schuiven van de machine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F.65450VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F.65450VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag