Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.64450IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.64450IM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F.64450IM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.64450IM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F.64450IM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (427 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F.64450IM (428 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F.64450IM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 64450 I Lave-vaisselle Afwasautomaat Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Servies en bestek Aan/uit + ECO 50° * Ideaal voor het afwassen van de vaat van het intblijt en het avondeten (vers vuil). Dit programma heeft een korte tijdsduur (30 minuten) en de temperatuur bedraagt 60°C. De aangegeven tijdsduur is indicatief omdat de werkelijke tijdsduur afhangt van de temperatuur van het leidingwater en van eventuele schommelingen van de netspanning. Dit programma is speciaal ontworpen voor een gezin van vier personen, om broden, kopjes en bestek van het ontbijt en het avondeten af te wassen. Door deze functie kan de afwasmachine automatisch een onvolledige lading detecteren en de temperatuur en tijdsduur van het programma in gepaste mate beperken om energie te sparen. Dit programma, speciaal ontworpen voor het gebruik van afwasmiddelen met enzymen, levert resultaten die anders alleen met 65°C-programma's en traditionele afwasmiddelen te bereiken zijn. De programmaduur is enigszins verlengd om de lagere temperatuur te compenseren. ** *** Testnorm programma EN 50242 (zie "Toelichtingen voor testinstituten"). 58 Programma beschrijving Warm voorspoelen 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 60°C afwassen 1 x warm spoelen Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel afwassen voorspoelen * Indicatieve waarden Programma -duur in minuten Stroomverbruik in kWh Waterverbruik in liter 15 g 10 g 94 ÷ 104 1, 89 18 20 g / 25 ÷ 35 0, 79 9 20 g 5g 79 ÷ 89 0, 99 14 20 g 5g 121 ÷ 131 0, 80 14 Programma Normal 50°C met SENSORLOGIC. 75 ÷ 85 0, 91 14 * De vermelde waarden gelden slechts als richtlijn omdat zij afhangen van de temperatuur en druk van het leidingwater en van de spanning van het elektriciteitsnet. 59 Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (Zie het hoofstuk "Onderhoud") 2. Druk op de Aan/uit-toets Het lampje "in bedrijf" gaat branden. 3. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn Op het bedieningspaneel branden de lampjes "zout bijvullen" en "glansmiddel bijvullen" bij gebrek aan zout respectievelijk glansmiddel. 4. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. Afwasmiddel doseren Strooi of giet afwasmiddel in het afwasmiddelbakje. Een programma zonder uitgestelde start kiezen en starten Druk op de toets van het gewenste programma: het bijbehorende controlelampje gaat branden en de controlelampjes van de programmafasen knipperen. In deze 6 seconden kunt u uw programmakeuze zeer eenvoudig wijzigen door op de toets van een ander programma te drukken. Wanneer u de deur sluit of de machine weer inschakelt met de Aan/uit-toets, dan wordt het programma voortgezet vanaf het punt waar het onderbroken is. 60 8b. Een programma met uitgestelde start kiezen en starten Programmeer de uitgestelde start voordat u een afwasprogramma kiest. Druk op de uitgestelde start-toets en kies de gewenste tijdsduur van het uitstel door meermaals op de toets te drukken totdat het controlelampje van het gewenste uitstel knippert (3, 6 of 9 uur). Het bijbehorende controlelampje gaat branden en de controlelampjes van de programmafasen knipperen. De aftelling van de uitgestelde start begint wanneer het gekozen programma is opgeslagen in het geheugen. De tijd die ontbreekt tot de start wordt aangeduid door de controlelampjes met stappen van 3 uur. Tijdens de aftelling branden alleen het controlelampje van het gekozen programma en het controlelampje dat het aantal uren tot de start van het programma aanduidt. het programma start automatisch zodra de aftelling klaar is. [. . . ] Dat is echter tevens één van de redenen waarom, met name bij sterk bevuilde afwas, de resultaten niet altijd goed zullen zijn. Zie erop toe dat de waterleidingdruk niet de bij de technische gegevens vermelde waarde overschrijdt. De slang mag nimmer geknikt kunnen raken, want dat zou de waterstroom kunnen belemmeren. De slang mag nooit geknikt kunnen raken, ook niet tijdens het op z'n plaats schuiven van de machine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F.64450IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F.64450IM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag