Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.5470I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.5470I-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F.5470I-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F.5470I-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F.5470I-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (483 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F.5470I-W (486 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F.5470I-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 5470 Geschirrspülautomat Afwasmachine Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Inhoud Veiligheidsnormen Afdanken Weggooien van de verpakking Afdanken van uw oude apparaat Belangrijke tips Tips om op zuinige wijze en milieuvriendelijk af te wassen Beschrijving van het apparaat Binnenkant van het apparaat Het gebruik Het bedieningspaneel Programma-overzicht Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt Waterontharder Vullen van het zoutvat Gebruik van glansmiddel Dosering Het afwasmiddel BIO-afwasprogramma's en geconcentreerde afwasmiddelen Beladen van de korven Onderste korf Bestekkorf Bovenste korf Regeling hoogte bovenste korf Volgorde van handelingen bij het afwassen Onderhoud Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine Het reinigen van de zeven Storingen Klantenservice Technische gegevens Installatie Plaatsing Watertoevoer Waterafvoer Beveiligingen tegen wateroverlast Elektrische aansluiting 38 39 41 41 41 42 42 43 43 44 44 46 48 48 50 51 51 52 54 55 55 57 58 59 60 62 62 62 64 67 68 69 69 71 72 73 73 Veiligheidsnormen De veiligheidsnormen van AEG huishoudelijke apparaten voldoen aan de algemene technische constructievoorschriften en aan de wet ter voorkoming van ongevallen bij het gebruik van elektrische toestellen. De fabrikant is echter van mening dat het nuttig kan zijn de klant op de volgende veiligheidsnormen te wijzen; Gebruik uw afwasmachine alleen voor die functies waarvoor zij ontworpen is q Gebruik uw afwasmachine alleen voor het afwassen van huishoudelijk serviesgoed. Indien uw apparaat op de verkeerde wijze gebruikt wordt of voor een ander doel dan waarvoor zij ontworpen is, dan is de fabrikant niet aansprakelijk voor eventuele beschadigengen. Om veiligheidsredenen dient u op geen enkele wijze aan uw apparaat wijzigingen of veranderingen aan te brengen. q Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt: q Controleer of het apparaat gedurende het transport geen schade heeft opgelopen. [. . . ] Met uitzondering van het voorspoelprogramma doet u, vóór u de machine start, afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder, dat zich in de vuldeur bevindt. Mocht het klepje gesloten zijn, dan opent u dit door aan het palletje (D) te trekken. Aan de binnenkant van de houder staan twee doseringen aangegeven: -MIN= 15 ml -MAX= 30 ml DE12 52 M M IN AX D De hoeveelheid is afhankelijk van de aard en de bevuiling van het serviesgoed. In het programma-overzicht geven wij u enkele adviezen voor de hoeveelheid in grammen. Nadat u de afwasmiddelhouder gevuld heeft, doet u het klepje weer dicht. Voor een programma met voorspoelen dient u naast het afwasmiddel in de houder ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel op het klepje te strooien. DE11 Het klepje zal, tijdens het in werking zijn, automatisch en op het juiste moment openen. Na de afwas staat het klepje dus open, klaar voor een volgende keer vakje vullen. Daar was- en afwasmiddelen regelmatig veranderen, adviseren wij ook te lezen wat de fabrikant van het afwasmiddel op z'n verpakking schrift. Te weinig doseren veroorzaakt een slecht afwasresultaat. Te veel doseren brengt geen beter resultaat, is slechts een onnodige verspilling en een extra belasting voor het milieu. 53 BIO-afwasprogramma's en geconcentreerde afwasmiddelen Wasmiddelen voor afwasmachines kunnen tegenwoordig in twee groepen verdeeld worden al naar gelang hun chemische samenstelling; - traditionele wasmiddelen, die sinds jaren te koop zijn (in poeder-, tablet-, of gelvorm), alkalisch, moeilijk afbreekbaar en giftig als ze ingeslikt worden; - nieuwe geconcentreerde wasmiddelen (in poedervorm), die weinig alkalisch zijn en natuurlijke afbreekbare enzymen bevatten. Dit model afwasmachine biedt u naast de traditionele programma's ook nieuwe Bio-programma's, die speciaal voor deze nieuwe geconcentreerde wasmiddelen zijn ontworpen. Temperatuur en duur van deze programma's zijn gekozen om een optimale werking van de enzymen te bevorderen. Met een 50°C-programma bereikt u dezelfde resultaten als met een 65°Cprogramma met traditionele wasmiddelen. Door de nieuwe BIO-programma's en geconcentreerde afwasmiddelen te gebruiken helpt u niet alleen het milieu, maar spaart u dus ook uw serviesgoed. 54 Beladen van de korven Trek de korven naar buiten om ze te beladen. Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen. Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale reiniging. Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed gesproeid wordt. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat, hoe beter het afwasresultaat. Staat er echter heel licht, bijvoorbeeld kunststof, serviesgoed tussen, probeer dan een zodanige opstelling dat de lichte stukken niet van hun plaats gesproeid kunnen worden. Onderste korf In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter), schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de volgende figuren. UI11 IEC 436 / DIN 44990 UI12 Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf en er op toezien dat de bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden. 55 De achterste twee rijen tanden van de onderste korf kunnen eenvoudig worden neergelegd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om potten, pannen en schalen in te ruimen. Om de tanden neer te leggen gaat u als volgt te werk: trek deze voorzichtig omhoog en leg ze neer (zie figuur); u brengt de tanden weer eenvoudig in opstaande positie door deze omhoog te trekken. UI18 56 Bestekkorf Messen, vorken en lepels met het heft naar beneden in de bestekkorf zetten. Het bestek losjes over alle vakken verdelen, zodat het water er goed omheen kan stromen. [. . . ] De toevoerslang bezit een slangkoppeling (volgens DIN 259) en kan aan een waterkraan met buitenschroefdraad (3/4") worden aangesloten. Als u een langere toevoerslang nodig hebt, dient u de bij de AEG Klantenservice verkrijgbare complete slangenset te gebruiken. De toevoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. Om de mogelijkheden om in de keuken water te tappen niet te beperken, adviseren wij u een extra waterkraan te installeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F.5470I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F.5470I-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag