Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EX 125 E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EX 125 E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EX 125 E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EX 125 E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EX 125 E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1330 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EX 125 E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de hechtende zijde van de schuurpad voorzichtig op de schuurschijf en druk het zo vast mogelijk aan. [. . . ] Stof die vrijkomt tijdens het werken (bijvoorbeeld bij het bewerken van eiken- of beukenhout, steen, verflagen die lood of andere gevaarlijke stoffen kunnen bevatten) vormt vaak een gevaar voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Machines met stofafzuiging gebruiken en tevens geschikte stofmaskers dragen. vOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De excenterschuurmachine is een veelzijdig apparaat. Men kan er de volgende werkzaamheden mee verrichten: grof schuren, fijn schuren, polijsten van verweerde laklagen, napolijsten van krassen op acrylglas oppervlakten. Reinig de schuurschijf en de hechtende zijde van de schuurpad bij voorkeur met een borstel en lichte druk om een optimale hechting te waarborgen. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. nETAANSLUITING Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II. [. . . ] Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EX 125 E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EX 125 E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag