Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7719 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW (31496 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. electrolux. com Registreer uw product voor een betere service: www. electrolux. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. electrolux. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. [. . . ] Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder was- goed en start het programma. Voordat u de deur van de machine sluit, dient u erop te letten dat de trommel goed is gesloten. 9. 2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken • Meet het wasmiddel en wasverzachter af. 12 www. electrolux. com Het vakje voor het wasmiddel van de voorwasfase. Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel). Het teken M is het maximale niveau voor vloeibare wasmiddelen. 9. 3 Het apparaat inschakelen Druk op de toets Aan/Uit om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. 9. 4 Een programma instellen 1. Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma: • Het apparaat past automatisch de programmaduur aan aan de wasgoedbelading. • Op de display verschijnt de nieuwe waarde. 2. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen: – Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. – Het display vermeldt het niveau van de Time Manager, de programmaduur en welke programmafase actief is Indien nodig, wijzig de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de cyclusduur of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden. Als u iets incorrect instelt, dan wordt Err op het display weergegeven. 9. 6 Een programma starten met een uitgestelde start • Druk nogmaals op tot op het display het gewenste startuitstel verschijnt. – Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. U kunt de instelling van het startuitstel annuleren of wijzigen voordrukt. 2. De uitgestelde start annuleren: Druk op om het apparaat op pauze te zetten. om het programma Druk weer op direct te starten. 9. 5 Een programma starten zonder startuitstel Druk op : stopt met knip• Het indicatielampje peren en blijft branden. • Het programma start, de deur is vergrendeld en het display toont de weergave . • De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water. 9. 7 Een programma onderbreken en de opties wijzigen U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. Het wasprogramma gaat verder. • In het scherm gaat het symbool aan. • Druk een paar seconden op de knop om het apparaat uit te schakevoor len. • Laat het deksel iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen. Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel: – De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen. 3. 9. 8 Een programma annuleren 1. 2. Druk een paar seconden op de toets om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat pompt geen water weg. 9. 9 Open het deksel Als een programma of het startuitstel in werking is, is het deksel van het apparaat vergrendeld en op het display staat het . Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u het deksel niet openen. [. . . ] Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode: • - Het apparaat wordt niet gevuld met water. Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert. Probleem Het programma start niet. Mogelijke oplossing Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. Schakel het kinderslot uit. Het apparaat neemt geen water. Controleer of de waterkraan is geopend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWT1366EDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag