Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT136410W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT136410W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWT136410W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT136410W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWT136410W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2588 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWT136410W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Wasautomaat EWT 136410 W 2 electrolux 1 1. 4. 2 Het bedieningspaneel Knop deksel Filterdeurtje Hendel voor het verplaatsen van het apparaat 5. Afstelbare voetjes 3 4 5 BEDIENINGSPANEEL 1 2 34 5 6 1. 6. Programmakeuzeknop Druktoetsen en hun functies Display Lampje "Wasgoed toevoegen" Druktoets "Start/Pauze" Druktoetsen "Tijdsinstelling" 1 2 3 4 Tijdsinstelling Temperatuur Kinderbeveiliging DE SYMBOLEN 1 2 3 4 5 Voorwas/Wassen, Cyclusverloop: Spoelen, Pompen, Centrifugeren 5 Cycluslengte of Aftelfunctie uitgestelde tijd electrolux 3 DOSEERBAKJE Voorwassen Wassen Wasverzachter (niet verder vullen dan het symbool MAX M ) VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze punten zorgvuldig door voordat u de wasmachine installeert en gebruikt. [. . . ] DE BUITENKANT Gebruik een warm sopje om de buitenkant van de machine schoon te maken. DOSEERBAKJE Ga als volgt te werk om het filter te reinigen: 1 2 3 4 5 4 6 1 2 3 7 WATERTOEVOERFILTERS Ga als volgt te werk om het filter te reinigen: AFVOERFILTER Reinig het filter aan de onderkant van het apparaat regelmatig: PROBLEMEN MET DE WERKING Uw wasmachine is uitgebreid getest voordat deze de fabriek heeft verlaten. Als u echter een storing opmerkt, lees dan de onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de klantenservice. electrolux 9 Problemen De wasmachine start niet of vult zich niet met water Oorzaken · de stekker zit niet goed in het stopcontact of de elektrische voeding werkt niet, · de klep van uw machine en de trommel zijn niet goed gesloten, · het startcommando voor het programma is niet goed geselecteerd, · er is een stroomstoring, · de watertoevoer is afgesloten, · de waterkraan is dicht, · de watertoevoerfilters zijn vuil, · De indicatie in het waterslot kleurt rood1). · het U-stuk voor de afvoer is te laag gemonteerd (zie de paragraaf Installatie). · de afvoerslang is verstopt of gebogen, · het afvoerfilter is verstopt, · de uit-balansdetector is geactiveerd: het wasgoed is ongelijk verdeeld in de trommel, · het programma 'Pompen' of 'Nachtprogramma' of de optie 'Spoelstop' zijn geselecteerd, · de hoogte van het U-stuk voor de afvoer is niet geschikt. · · · · · · · · · te veel wasmiddel heeft ervoor gezorgd dat het schuim overstroomde, het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine, het U-stuk voor de afvoer is niet correct aangesloten, het afvoerfilter is niet teruggeplaatst, de watertoevoerslang lekt. het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine, er zit te veel wasgoed in de trommel, het wasprogramma is ongeschikt, er is te weinig wasmiddel gebruikt Er stroomt water in de machine maar dat loopt meteen weer weg: De wasmachine spoelt niet of pompt geen water weg U heeft water rond de wasmachine aangetroffen: De wasresultaten zijn onbevredigend: De machine staat te schudden of maakt lawaai: · niet alle verpakkingsmateriaal is uit het apparaat verwijderd (zie de paragraaf Installatie), · het apparaat staat niet waterpas en is niet in balans, · het apparaat staat te dicht bij de muur of tegen meubels aan, · het wasgoed is ongelijk verdeeld in de trommel, · de lading is te klein. de watertoevoerfilters zijn vuil, de stroom of de watertoevoer zijn afgesloten, de motoroververhittingsdetector is geactiveerd, de watertoevoertemperatuur is lager dan normaal, het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is geactiveerd (te veel wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het schuim, · de uit-balansdetector is geactiveerd: er is een extra fase toegevoegd om het wasgoed gelijkmatiger te verdelen in de trommel. · de water- of stroomtoevoer is kapot, · er is een Spoelstop geselecteerd, · de kleppen van de trommel zijn open. · het lampje "onmiddellijk openen"1) brandt niet, · de temperatuur in de trommel is te hoog, · de klep wordt 1 - 2 minuten na het eind van het programma ontgrendeld 1). · · · · · Het wasprogramma duurt veel te lang: De wasmachine stopt tijdens een wascyclus: De klep kan niet geopend worden op het eind van een programma 10 electrolux Problemen De foutcode E40 verschijnt op de display2) en de toets 'Start/Pauze' knippert rood 3) : De foutcode E20 verschijnt op het display2)en de toets 'Start/ Pause' knippert rood3): De foutcode E10 verschijnt op het display2)en de toets 'Start/ Pause' knippert rood3): De foutcode EF0 verschijnt op het display2)en de toets 'Start/ Pause' knippert rood3): De wasverzachter stroomt meteen in de trommel als u dit in het wasmiddelbakje doet Oorzaken · de klep is niet goed gesloten. · · · · · het afvoerfilter is verstopt, de afvoerslang is verstopt of gebogen, de afvoerslang is te hoog bevestigd (zie de paragraaf "Installatie"), de afvoerpomp is geblokkeerd, de standpijpen zijn verstopt. · de waterkraan is dicht, · de watertoevoer is afgesloten. · het afvoerfilter is verstopt, · de beveiliging tegen overstromen is geactiveerd, ga als volgt te werk: - draai de waterkraan dicht. - laat gedurende 2 minuten het water afvoeren voor u de stekker uittrekt, - neem contact op met de klantenservice. · u bent voorbij het teken MAX gegaan. 1) afhankelijk van het model. 2) Op sommige modellen klinken er geluidstonen 3) Druk na het oplossen van het probleem op de toets "Start/Pauze" om het onderbroken programma opnieuw te starten. WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasmachine. Vloeibaar wasmiddel mag niet worden gebruikt als u een voorwas of het referentieprogramma (zie Programmatabel) hebt gekozen. Bij programma's zonder voorwas moet het vloeibare wasmiddel worden toegevoegd in een doseerbal. Wasmiddeltabletten of doseringen waspoeder moeten in het wasmiddelbakje van de wasmiddellade van de machine worden gedaan. TECHNISCHE SPECIFICATIES AFMETINGEN Hoogte Breedte Diepte 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Minimaal Maximaal 0, 05 MPa (0, 5 bar) 0, 8 MPa (8 bar) Type 20/27 NETSPANNING/FREQUENTIE STROOMVERBRUIK WATERDRUK Aansluiting op watertoevoer electrolux 11 MONTAGE Verwijder alle beschermende verpakking voor transport voordat u de machine voor het eerst gebruikt. Bewaar de verpakking voor als u de machine nog eens moet vervoeren: het vervoeren van een niet-beveiligd apparaat kan interne onderdelen beschadigen en lekkages of storingen veroorzaken. ONTPAKKEN 1 2 WATERTOEVOER Monteer de bijgeleverde watertoevoerslang aan de achterzijde van uw wasmachine door de volgende stappen te volgen. Als hij te kort is, neem dan contact op met de klantenservice. 90O Draai de waterkraan open. VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTSCHROEVEN A B C D A 2B AFVOER Monteer het U-stuk op de afvoerslang. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWT136410W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWT136410W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag