Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5826 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW (22863 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. electrolux. com Registreer uw product voor een betere service: www. electrolux. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. electrolux. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. [. . . ] Voordat u de deur van de machine sluit, dient u erop te letten dat de trommel goed is gesloten. 9. 2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken • Meet het wasmiddel en wasverzachter af. Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel). Het teken M is het maximale niveau voor vloeibare wasmiddelen. 9. 3 Een programma instellen 1. 2. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen: – Het indicatielampje van knippert. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden. het lampje NEDERLANDS 11 9. 4 Een programma starten zonder een uitgestelde start Druk op : • Het indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden. • Het programma start, de deur wordt vergrendeld, het lampje brandt • De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water. 2. Druk opnieuw op de programmatoets om het apparaat in te schakelen. Het apparaat pompt geen water af. 9. 8 Het deksel openen Als een programma of de startuitstel in werking is, is de deksel vergrendeld. Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u het deksel niet openen. 3. 9. 5 Een programma starten met een uitgestelde start • Druk op om de gewenste uitsteltijd in te stellen. – Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. U kunt de instelling van het startuitstel annuleren of wijzigen voordrukt. Druk op om het apparaat op pauze te zetten. 2. Druk op totdat het lampje van de ingestelde vertraging dooft. om het programma Druk weer op direct te starten. Draai de programmaknop op om het apparaat uit te schakelen. Sluit het deksel en stel het programma opnieuw in . 9. 6 Een programma onderbreken en de opties wijzigen U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. Het wasprogramma gaat verder. 9. 9 Aan het einde van het programma • Stopt het apparaat automatisch. • Draai de waterkraan dicht. 9. 7 Een programma annuleren 1. Druk op de toets om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. 12 www. electrolux. com • Draai de programmaknop op om het apparaat uit te schakelen. • Laat het deksel iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen. Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel: – De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen. Als het programma is voltooid, gaat het dekselvergrendelingssymbool uit en kunt u het deksel openen. 5. Draai de programmaknop op om het apparaat uit te schakelen. Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren (behalve bij het wolprogramma). 9. 10 Stand-by Enkele minuten na het einde van het wasprogramma wordt de energiezuinige modus geactiveerd, wanneer u het apparaat niet uitschakelt. Hierdoor wordt het energieverbruik beperkt wanneer het apparaat in de standby-stand staat. [. . . ] Het rode inknippert en een van de dicatielampje indicatielampjes gaat branden en vermeld een alarmcode: • - Het apparaat wordt niet gevuld met water. Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert. Storing Het programma start niet. Mogelijke oplossing Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat het deksel van het apparaat is gesloten. NEDERLANDS 17 Storing Mogelijke oplossing Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag